Lagerutrustning och Logistiksystem

Analys – Planering – Optimering

V pekar på potentialer och utvecklar lösningsstrategier för er distributionskedja

Förstora bilden med muspekaren

Grundegenskaper

  • Planering
  • Optimering
  • Analys

Baserat på en insamling av detaljerad data kring lagerprocesser och truckflottan på plats hos kunden kan vi under materialflödesrådgivningen identifiera och analysera möjliga förbättringspotentialer. Denna tjänst fulländas av ett kund- och lagerspecifikt koncept med optimeringsförslag.

Översikt över fördelarna

  • Minskning av energikostnader
  • Process- och arbetsflödesoptimering
  • Ökning av plockningskapaciteten
  • Ökning av effektiviteten hos truckflottor
  • Ökning av lagerkapaciteten

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Minskning av energikostnader

Använder du de mest energieffektiva truckarna? Vi jämför energieffektiviteten hos befintliga truckar med de truckmodeller som för närvarande kan fås från Jungheinrich. På så sätt kan du spara kostnader och samtidigt göra en insats för miljön.

Ökning av effektiviteten hos truckflottor

Vi analyserar din truckflottas struktur och produktivitet baserat på faktiska data. Undersökningens resultat skapar insyn i uppgifterna som ska utföras och anger antalet hittills använda truckar och dessas funktioner och utrustning. Om möjligt används standardiserade truckkoncept. Resultatet är effektivt använda truckar enligt dina individuella krav.

Process- och arbetsflödesoptimering

Jämte lagerutrustningen spelar även materialflödena en avgörande roll för en effektiv lagring. Endast när material och varor kan transporteras optimalt från ursprungsplatsen till målplatsen är en kostnadseffektiv och friktionsfri process möjlig. Inom ramen för Jungheinrichs materialflödesanalys analyseras och bedöms alla lagersystem, lagerprocesser och de transporter som hör till dessa. Genom vår erfarenhet får du ett optimeringskoncept som är skräddarsytt för ditt lager.

Ökning av lagerkapaciteten

Utrymmet för lagring av varor är ofta begränsat och därmed dyrbart. Vi ger dig gärna råd om vilka möjligheter det finns att öka kapaciteten i ditt lager. För detta använder vi vår mångårig kompetens inom lager- och automatiseringsteknik och kombinerar den med systemförståelse och innovativa idéer.

Ökning av plockningskapaciteten

Plockningsområdet är ett mycket känsligt lagerområde som måste utformas mycket flexibelt men ändå störningsfritt och effektivt. När vi har registrerat alla faktiska data om den aktuella kapaciteten pekar vi på möjligheter hur plockningskapaciteten kan ökas. Alltifrån de lämpliga truckarna och den rätta lagertekniken till det passande lagerstyrningsprogrammet och tillhörande IT-utrustning.

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP