Stage WLAN-infrastruktur

WLAN-infrastruktur

  • Lagret ansluts i realtid via truckterminaler
  • Högkvalitativa WLAN-komponenter från Cisco eller Motorola
  • Hög tillgänglighet tack vare smart vidarekoppling
  • Komplett planering och integrering av Jungheinrich
  • Professionell mätteknik för planering och analys

WLAN-infrastruktur

Jungheinrich WLAN-infrastrukturen möjliggör en anslutning av lagret till ditt nätverk i realtid via truckterminaler eller andra WLAN-enheter. Dina medarbetare på lagret har direkt åtkomst till datauppgifterna i lagerstyrningssystemet eller ERP-systemet. Dessutom har de fri rörlighet inom alla områden med tillgängligt WLAN. Intelligent koppling mellan de enskilda trådlösa enheterna möjliggör en konstant anslutning till nätverket. För att bestämma antalet trådlösa enheter och deras placering används en simulering av hallens layout som tar hänsyn till WLAN-signalens räckvidd beroende på lagerstrukturen. Med en trådlös mätning bestäms exakt var alla enheter skall monteras och deras effektivitet fastställs genom en system- och prestandaanalys. Vid installationen används uteslutande högkvalitativa, industridugliga WLAN-komponenter från Cisco eller Motorola.

Funktioner

Har du några frågor?