040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Pallställskyttel

Pallskyttel

Skyttel för hög produktivitet

En pallskyttel ger många fördelar, som den höga kapaciteten vid komplett påfyllning eller tömning av en pallkanal via in- och utlastning utan kollisioner från pallar. Eller optimalt platsutnyttjande genom litet avstånd mellan hyllplanen.

Utnyttja kapaciteten hos ditt lagerutrymmet maximalt med vårt skyttelsystem som består av skyttel, truck och kanalställage. Pallstället har plats för flera pallkanaler i både höjd och bredd. Den låga höjden per kanalplan möjliggör dessutom ett effektivt utnyttjande av lagerhöjden. Alla våra motviktstruckartruckar med tillräcklig restkapacitet kan användas som truck.

Halvautomatisk förvaring med pallskyttel

Pallskytteln är särskilt effektiv vid upprepad in- och utlastning i samma pallkanal. Skytteln tas upp med truckens gafflar och sätts in i pallkanalen. Där kör den själv under de lagrade pallarna utan att vara kopplad till trucken. Efter att den första pallen har satts ned och man har tryckt på startknappen på driftsterminalen aktiverar styrningen alla nödvändiga kör- och lyftrörelser automatiskt. Sensorer identifierar positionen för inlastade pallar och ser till att nya pallar lastas in eller ut utan kollision. Under skyttelns förflyttning kan truckföraren hämta ytterligare pallar och starta nästa inlastning. 

Användarvänlig handterminal

Driftsterminalen och styrningen av skytteln kommunicerar genom en trådlös anslutning. Handterminalen är ergonomiskt monterad i förarens synfält. Överskådliga funktionsknappar och en tydlig informationsdisplay gör den enkel att använda. Terminalen kan användas mobilt och alternativt kan den manövreras virtuellt med pekskärmen på en befintlig truckterminal.

Varianter ger flexibilitet

Olika varianter av skyttelsystemet gör det möjligt att hantera olika lastbärare som EUR- eller industripallar i samma pallställsystem. Sensorer identifierar då automatiskt pallarnas storlek. In- och utlastning enligt LIFO (Last-In-First-Out) och FIFO (First-In-First-Out) är enkelt. Om en kanal ska tömmas helt transporterar pallställskytteln automatiskt alla pallar i kanalen till utlastningssidan där de hämtas med en truck och transporteras till varuutgången. Denna funktion är även möjlig om inte alla utan endast ett visst antal pallar ska lastas ut. Om ingen in- eller utlastning äger rum kan alla pallar transporteras automatiskt till utlastningssidan. För effektiv drift av ett kyllager eller fryslager är en hög utnyttjandegrad av utrymmet särskilt viktigt. Pallskytteln i kyllagerutförande kan användas ner till -30 °C. En andra batterisats med laddningsstation ökar driftberedskapen.

Skyttelsystem med personskyddssystem

På större pallställssystem kan upp till 69 olika skyttlar väljas från en handterminal. För att göra detta ändrar truckföraren enkelt anropssignalen på handterminalen för att nå nästa skyttel. Personskyddssystemet (tillval) skyddar mot obehörigt tillträde till en pallkanal eller arbetsgång. Om ett larm utlöses, stoppas pallställskytteln. För auktoriserade truckar som identifieras automatiskt uppstår inget hinder vid manövreringen i pallstället.

Har du några frågor?