Stage Inskjutningsställ

Pushback pallställ

  • Optimalt platsutnyttjande med dynamiskt blocklager
  • Flexibel expansion genom utökningsmöjlighet i efterhand
  • Tidsbesparing genom automatisk inlagring av gods
  • Kortare transportsträckor

Pushback pallställ

Pushback-racking är lämpliga när varor av samma typ på lastpall ska lagras kompakt på lagret. I motsats till drive-through-ställage sker matning och plockning här endast från en sida. Det sparar både tid, transportsträcka och plats. Denna form av dynamisk förvaring används ofta för buffertkanaler.Pushback-ställagen består av ihopsatta pallställ som bildar en kanal. Tack vare lutningen på banorna är det extremt lätt att plocka en artikel, medan påföljande enhet flyttar fram automatiskt. Vid förvaring måste redan lagrade enheter skjutas uppåt mot lutningen. Vanligtvis finns tre lastpallar i rad på en hylla, men även fler är möjliga. Inlagringen sker typiskt i längdriktningen med gaffeltruckar eller stödbenstruckar.

Funktioner

Relaterade produkter

Har du några frågor?