040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Dragtåg med släpvagnar

Släpvagnar

Dragtåg med släpvagnar för kombinerade transporter 

Ett dragtåg består av en dragtruck och minst en, men vanligtvis flera släpvagnar. Dessa system är idealiska när olika typer av last ska transporteras i lager- och tillverkningshallar eftersom ett dragtåg kan innehålla olika typer av släpvagnar.

För just-in-time-tillverkning är ett exakt anpassat materialflöde till och från tillverkningsmaskinerna avgörande. Användning av traditionella lagertruckar räcker ofta inte till här då det ofta är nödvändigt att använda flera truckar samtidigt. Det betyder högre investeringar och följdkostnader samt en högre olycksrisk på grund av den ökade trafiken. Dragtågen är ett bra alternativ eftersom ett dragtåg kan köra förbi flera tillverkningsmaskiner i följd och olika sorters gods kan transporteras på olika släp. Det blir effektivare och medför dessutom lägre kostnader samt sänker mängden intern trafik i tillverkningen och på lagret.

Släpvagn: två versioner med många användningsområden

Med våra släpvagnar till dragtruckar kan du skapa egna dragtågslösningar. Du kan transportera olika typer av last samtidigt.Välj mellan två basvarianter: Släp med portal- (version GTP) och E-Frame-konstruktion (version GTE). Speciella behov kräver speciella lösningar. Detta gäller framför allt för uppgifter där driftspecifika transportbehov, ovanligt gods eller komplicerade utrymmen skapar problem för traditionella truckar. Vi anpassar därför våra släpvagnar till de individuella driftbehoven. På så sätt förenar vi kvalitet och lönsamhet från serietillverkningen med dina individuella specifikationer. 

Våra robusta portal-släpvagnar (GTP 110/210/216) kan transportera stor och tung last – med en vikt på upp till 1 600 kg – både flexibelt och lönsamt. Då släpvagnarna kan lastas och lossas från båda sidorna kan man köra skiftande rutter med samma dragtåg. Industrisläpen finns med två styrsystem: antingen med ett enkelt system med styrhjul och fasta hjul eller med ett riktningsstabilitetssystem för trånga utrymmen där alla hjul svänger med. Det gör dem lätthanterade. 

De kompakta och smidiga E-Frame-släpvagnarna (GTE 106/212/312) är också avsedda för stora och tunga delar – upp till 1 200 kg – som t.ex. för transport av maskindelar från lager till monteringsplatsen. Delarna transporteras på lastpallar (stora lastbärare). Släpvagnarna kan lätt lastas och användas flexibelt. GTE kan kopplas samman efter behov så att det är möjligt att lasta av och på från båda sidor. Mittaxeln ger en god riktningsstabilitet: Även vid längre tåg och i trånga utrymmen följer släpvagnarna exakt den väg som dragtrucken tar. Truckföraren kan köra säkert både inom och utanför arbetsgångarna och undvika eventuella hinder utan problem. Till- och frånkoppling görs snabbt och enkelt. 

Ett komplett sortiment

För de släpvagnar som är individuellt utrustade för ditt syfte har vi självklart passande dragtruckar. Men vagnarna kan också användas som släp till andra truckar eller för kompletta lösningar: en helhetlig lagerplanering som utgår från att pallställ och truckar arbetar tillsammans. Detta kan vara smart t.ex. vid transporter till och från maskiner. Här kan det vara lämpligt att koppla ihop dragtåget i styrsystemet och hanteringsprogrammet. Vår systemrådgivning tittar på exakt de här sakerna. Vi visar dig förlopp och hjälpmedel som kan hjälpa dig att göra tillverkningsprocessen effektivare och mer lönsamma. Utöver våra truckar, släpvagnar och system erbjuder vi även service - allt från en och samma leverantör. 

The right tugger train trailers for your needs.

E-frame Trailer

The energy-saving and robust GTE E-frame transports loads of up to 1.2 tons and is reliable even in tight spaces. These industrial trailers can be easily loaded from both sides via a mechanical, hydraulic or electrohydraulic lift. GTE E-frame trailers have high directional stability for use in logistics trailers of any length.

Trolleys

Our powerful yet flexible trolleys are optimally matched to the Jungheinrich GTE trailer and can transport pallets or mesh pallets with loads of up to 1.6 tons. Thanks to the low rolling resistance, the practical storage aids guarantee high flexibility.

Buy or lease your tugger train and industrial trailers.

Have you already planned out your intralogistics and know exactly which trailers you need? With a product enquiry, our specialist consultants will be happy to support you in ordering the right trailers. 

Is buying a tugger train outright not the best solution for your company? We can also help you with leasing your trailer. We’d be happy to show you all the options from renting to hire purchase.

Har du några frågor?