040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Socialt engagemang1
vi jobbar för ett hållbart samhälle

Samhällsengagemang | Hållbar utveckling | CSR

Som globalt ledande företag tar vi ansvar för att i alla led arbeta för ett hållbart samhälle och för hållbar produktion. För oss innebär det att ta fram hållbara och miljövänligt tillverkade produkter och att stödja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Vi vill agera ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Vi stöttar Team Rynkeby och andra nationella och internationella projekt som är relaterade till vår kärnverksamhet och matchar våra företags värderingar.

Människan kommer alltid i första hand och vi ser till att utforma truckar och miljöer i denna anda! 

Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Vi strävar efter att vara en professionell aktör inom miljöområdet och andra områden.

Har du några frågor?