Stage Kundexempel

Kvalitetspolicy

Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara så hög att den utgör ett avgörande konkurrensmedel för att kunderna skall välja oss som leverantör framför andra.

Vår strävan är att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem samt att säkerställa att vi gör rätt från början.

Kvalitetsbegrepp inom företaget är:

• Att produkter och tjänster marknadsförs enligt fastlagda specifikationer, instruktioner och utgivet försäljningsmaterial.

• Att leveranser sker i enlighet med överenskommelser.

• Att vår administration och service är enkel, effektiv och utförs av utbildad, kompetent och ansvarsfull personal.

• Att all kommunikation och kontakt med kunder, leverantörer och medarbetare skall vara klar och tydlig för att uppnå slutmålet nöjda kunder.

Stage Skydd av lager

Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Vi strävar efter att vara en professionell aktör inom miljöområdet och andra områden.

Vi tar ansvar för vår miljö. Till detta hör medveten hushållning med resurser och utveckling av energisnåla produkter. 

Har du några frågor?