040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Kundexempel

Kvalitetspolicy

Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara så hög att den utgör ett avgörande konkurrensmedel för att kunderna skall välja oss som leverantör framför andra.

Vår strävan är att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem samt att säkerställa att vi gör rätt från början.

Kvalitetsbegrepp inom företaget är:

• Att produkter och tjänster marknadsförs enligt fastlagda specifikationer, instruktioner och utgivet försäljningsmaterial.

• Att leveranser sker i enlighet med överenskommelser.

• Att vår administration och service är enkel, effektiv och utförs av utbildad, kompetent och ansvarsfull personal.

• Att all kommunikation och kontakt med kunder, leverantörer och medarbetare skall vara klar och tydlig för att uppnå slutmålet nöjda kunder.

Stage Skydd av lager

Vi vill agera ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Vi stöttar Team Rynkeby och andra nationella och internationella projekt som är relaterade till vår kärnverksamhet och matchar våra företags värderingar.

Människan kommer alltid i första hand och vi ser till att utforma truckar och miljöer i denna anda! 

Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Vi strävar efter att vara en professionell aktör inom miljöområdet och andra områden.

Har du några frågor?