040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
hållbarhet_grön
en helhetssyn på miljöarbete

Miljöansvar är viktigt för oss

Vi vill agera ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt. Vi strävar efter att bygga vår ekonomiska framgång på hållbarhet och innovationskraft och har integrerat ett tydligt miljötänkande i vår företagsstrategi.

Som globalt företag är vårt ansvar stort och vår mission är tydlig: vi vill, och ska vara, en del av lösningen och inte bidra till problemen - detta när det gäller att agera miljömässigt, etiskt och med fokus på en hållbar framtid i alla steg. 

Effektiv användning av energi och resurser i våra produkter och lösningar säkerställer en hög nivå av kundfördelar och minimerar negativ ekologisk påverkan:

vårt bidrag till ett hållbart klimat
Analysverktyg för produktens livscykel

Vi tar vårt ansvar på största allvar och är det första företaget i branschen som utvecklar vår egen produktlivscykel-bedömning.

Läs mer här
hållbar tillverkning
EKO-design

 Genom att överväga kriterier för ekodesign kan vi minska miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Läs mer här
gammalt blir till nytt
Begagnade truckar

Att renovera våra begagnade truckar gör att vi kan minska energiförbrukningen samtidigt som vi uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Läs mer här

Miljörapport

Miljöskydd är en del av vår företagsfilosofi

Jungheinrich har länge arbetat med energieffektivitet och miljöskydd. Miljömedvetenhet är en viktig del i vår företagsfilosofi och återfinns i alla delar av företaget och dess verksamhet. Detta märks inte minst i den miljörapport som presenterades år 2008.

Vi lägger stor vikt vid att våra produkter ska vara miljövänliga under hela sin livscykel – från utveckling och tillverkning till service och återvinning. Råvaror och energi används sparsamt och återvinningsmaterial återförs till materialkretsloppet.

Genom kontinuerlig kontroll och utveckling har vi kunnat sänka både mängden avgasutsläpp i produktionen och truckarnas energiförbrukning.
Vi arbetar hela tiden aktivt för att utveckla och förbättra våra redan höga miljöstandarder och bidrar på det viset till att skydda miljön.

Här kan du läsa vår miljörapport.
The Jungheinrich Environmental Commendation


Har du några frågor?