040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
lifecycle
vårt bidrag till ett hållbart klimat

Analysverktyg för produktens livscykel

I transport- och logistiksektorn svarar intralogistiken för cirka 5% av de globala utsläppen. Som ett ledande intralogistikföretag tar vi vårt ansvar på största allvar och är det första företaget i branschen som utvecklar vår egen produktlivscykel-bedömning.

Minskar koldioxidutsläppen genom effektivitet

Vi strävar efter det långsiktiga målet att minska direkta och indirekta växthusgasutsläpp med 20%. Genom att genomföra tekniska, operativa och organisatoriska åtgärder förbättrar vi inte bara vår egen energieffektivitet utan ger också våra kunder möjlighet att minska sina koldioxidutsläpp och tillhörande energikostnader.

Den första bedömningsverktyget för produktlivscykel i branschen

Vi har utvecklat en TÜV-certifierad produktlivscykelanalys som omfattar en systematisk analys av våra produkters livscykel. Differentierad hänsyn till tillverknings-, användnings- och renoveringsfaserna gör att vi kan fastställa den fas i livscykeln för våra produkter som har störst påverkan på miljön. Det certifierade totala resultatet från har redan resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med 24%, vilket vi har kunnat uppnå tack vare olika tekniska milstolpar.

Har du några frågor?