Stage Under Pallet Carrier UPC

UPC, Under Pallet Carrier, (1,5t)

  • 27 mm
  • 1 500 kg
  • Kollisionsfri in- och utlastning av lastpallar
  • Flexibel hantering av olika palltyper
  • Kompaktlager ger optimalt utnyttjande av utrymmet
  • Kan användas med nästan alla Jungheinrich-staplare
  • In- och utlastning enligt LiFo- och FiFo-principen är möjlig

Pallskyttel | Under Pallet Carrier (UPC)

Under Pallet Carrier som rör sig självständigt i pallkanalen är själva hjärtat i vårt kompaktlagersystem med skyttlar – helhetslösningen består av modulerna kanalställage, truck och skyttel. Fördelarna är tydliga: Skytteln rör sig under de lagrade lastpallarna i kanalen oberoende av trucken. Denna typ av hantering i pallställen kräver färre arbetsgångar samt ger en kompakt lagring av fler lastpallar på samma yta. Samtidigt kan in- och utlastning även ske enligt LiFo- eller FiFo-principen. För högsta flexibilitet: olika varianter av skyttelsystemet gör det möjligt att hantera olika lastbärare som EUR- eller industripallar i samma pallställsystem. Sensorer identifierar lastpallarnas storlek och position automatiskt samt förhindrar kollision med andra lastpallar. För att skydda människa och maskin så bra som möjligt i den automatiska lagerverksamheten kan våra UPC-skyttlar utrustas med personskyddssystemet (PSS) som finns som tillval.

Funktioner

Har du några frågor?