Stage Industri

Tillverkningsindustrin

Med oss är du väl rustad för utmaningarna med Industri 4.0, till exempel inom metallbearbetning, tung industri och maskinteknik. Från manuella truckar och truckar för processäker materialtillförsel till förarlösa truckar (AGV) och omfattande digitalisering.

Driverless fork lift moves material on its own

ThyssenKrupp har automatiserat sina interna transporter med ett AGV-system. Det förflyttar skendelar för trapphissar mellan olika arbetsstationer. Optimal flexibilitet och minimalt platsbehov var nyckelfaktorerna bakom detta val.

Industri 4.0: Konnektivitet sparar tid och pengar

Visionen om industri 4.0 beskriver ett paradigmskifte inom den industriella tillverkningen till flexibla strukturer med autonoma, automatiskt styrande enheter. Automatiserade och sammankopplade intralogistiklösningar som t.ex. förarlösa transportsystem (FTS) och intelligent programvara som Jungheinrichs lagerstyrningssystem (WMS) spelar här en avgörande roll.

Det går inte längre att komma förbi en omfattande sammankoppling på alla nivåer. Det står redan klart – och det helt oberoende av bransch. Sammankoppling eller konnektivitet är lika intressant för små, mellanstora och stora företag vilka ofta vill automatisera processerna också stegvis. Är du redo för industri 4.0? Vill du komma dit med rätt steg? Då är du exakt rätt hos oss med all vår expertis. Vi kan erbjuda våra kunder från industri skräddarsydda lösningar från en leverantör oavsett om det handlar om metallbearbetning, annan tung industri eller maskintillverkning.

Optimera och automatisera: Din väg till industri 4.0 

Allt fler företag inom industrin försöker dra nytta av optimeringspotentialer genom automatisering av sitt materialflöde med hjälp av förarlösa transportsystem. Särskilt vid standardiserade rutinuppgifter sparar användning av ett förarlöst transportsystem tid och kostnader och reducerar dessutom transportskador. Därutöver kan du dra nytta av effektiva och processäkra transportförlopp och en kort implementeringstid. 

Oroa dig inte: Du slipper emellertid veckolånga omställningsproblem på ditt lager – på kortast möjliga tid fungerar (del-)automatiseringen. Och du upptäcker snart att investeringar i våra intelligenta industri 4.0-tillämpningar betalar sig om och om igen: Tack vare framstegen inom kommunikation, navigation och säkerhetsteknik kan förarlösa transportsystem användas mycket flexibelt dygnet runt i blandad drift med manuella truckar.

Med det mångfaldigt belönade logistikgränssnittet har vi dessutom skapat ett gränssnitt mellan lagertekniken och vårt lagerstyrningssystem (WMS). Logistikgränssnittet skickar t.ex. rutterna från lagerstyrningssystemet till ett förarlöst transportsystem och återkoppling till lagerstyrningssystemet när ordern har slutförts. På så sätt kan du optimera dina lagerprocesser inom metallbearbetning, annan tung industri eller maskintillverkning.


Har du några frågor?