Stage Barcode Scanner

Streckkodsläsare

  • Säker identifiering av artiklar i realtid
  • Manuella och automatiska skannrar med en räckvidd på upp till 13 m
  • Med eller utan sladd
  • Olika identifieringssystem kan visas
  • Kan konfigureras individuellt

Streckkodsläsare

Våra streckkodsläsare kan användas på lager med hög godsomsättning för att undvika fel. De robusta skannrarna identifierar streckkoder trådlöst och är anslutna till lagerstyrningssystemet via WLAN. De manuella streckkodsläsarna kontrollerar lagerplatsen, artiklarna samt antalet artiklar vid varje in- eller utlastning via artiklarnas streckkod och jämför de registrerade datauppgifterna. De automatiska skannrarna arbetar på liknande sätt, men är placerade på truckens gaffelhållare och aktiveras automatiskt via en lastsensor. På så sätt identifieras artiklarna i realtid och felleveranser utesluts.Användningen av olika identifieringssystem möjliggör individuella lösningar enligt beprövade standardkomponenter. I kombination med Jungheinrich Logistics Interface drar du på så sätt fördel av ett helt integrerat och komplett informationsflöde.

Funktioner

Har du några frågor?