Stage Logistik

Logistik

Vid dagens globaliserade logistik är kostnadseffektiv outsourcing av tjänster standard. Vi stödjer dig med skräddarsydda automatiseringslösningar. Vi optimerar dina varuflöden och leveransskedjor.

PALL- OCH PLOCKLAGER UNDER ETT TAK.

Jungheinrich’s logistikexperter fick ett spännande uppdrag: centraliseringen av lagersystemet hos den globalt verksamma pumptillverkaren KRACHT. Lösningen innefattar ett höglager med automatiskt smådelslager och WMS anslutning över 3500 kvadratmeter.

ORIGINALRESERVDELAR FÖR HELA VÄRLDEN

Som helhetspartner inom intralogistik har vi planerat och konstruerat vårt eget reservdelslager: med lageryta på  20 000 kvadratmeter för över 65 000 artiklar i 110 000 lagerplatser.

Dragtruckarna som spelar i högsta division.

Aviator levererar markservicetjänster inom luftfart i Norden och Manchester, England. Jungheinrich hjälpte Aviator med högpresterande dragtruckar till bagagehantering i Sverige. Höga krav ställdes även på ergonomi och säkerhet.

Säkra processer, enkel integration

Det familjeägda transport- och logistikföretaget Wahl GmbH & Co i Bielefeld erbjuder logistiktjänster för industrier och detaljhandeln. När Wahl byggde nytt höglager, valde man våra truckar och assistanssystem.

Stark truckflotta för effektivt materialflöde

På det 20 hektar stora logistikcentret ägd av Pfenning Logistics, finns vår truckflotta som bas för effektiva materialflöden. Vid arbetstoppar utökas den redan 88 truckar starka flottan med ytterligare hyrtruckar. 

Rudolph Logistik

Rudolph Logistik är en tillförlitlig serviceleverantör för kunder inom en mängd branscher. Investerandet I två AGV-system har optimerat lagarprocesserna.

Ett lager, 600 ton stålhyllor

Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG tillhandahåller hela Migros Group med icke-livsmedel och frysta produkter. Våra truckar och ställage ger jämn drift i deras nya lager för icke-livsmedelsvaror.

Optimerat orderplock

Modern helhetslösning för intralogistiken hos GLX Global Logistic Service eliminerar flaskhalsar och ökar väsentligt lagringskapaciteten.

Allt för felfria och framtidssäkra processer

Allt kortare leveranstider, kraftig priskonkurrens, allt mer komplexa krav på distributionen – logistikenstår inför anspråksfulla utmaningar. År efter år måste man hitta nya besparingspotentialer för att kunna klara konkurrensen i den globaliserade världen. Med vår hjälp kan ni ställa om inför framtiden.

Vi hjälper dig att införa kostnadseffektiva, tidsbesparande och flexibla processer. Premissen är alltid att hitta en så sömlös och felfri logistikprocess som möjligt som aldrig förlorar fokus på dina medarbetares säkerhet. Vår kraftfulla IT-infrastruktur garanterar effektivitet och transparens för t.ex. en komplett process för att spåra försändelser.

Behöver du klara av olika lastbärare och en allt fler olika produkter? Vi erbjuder dig och alla dina partner från logistiken skräddarsydda lösningar och är på så sätt alltid tillgängliga för dig tack vare vårt finmaskiga servicenätverk.

Från automatisering till energibesparing

Logistik är mångsidigt och präglar alltid branschspecifika lösningar. På så sätt är utbudet av den tekniska och procesuella omsättningen närmast outtömligt. För vissa kunder ger våra lager med höga pallställ eller smalgångslager ett optimalt utnyttjande av utrymmet och en snabb plockning. För andra kunder inom logistik blir våra automatiskt smådelslager vägen till framgång. Kombinerat med vårt lagerstyrningssystem (WMS) och framtidsklara IT-lösningar kan många processer (del)automatiseras. 

På så sätt kan du köra din logistik med minimal personalanvändning dygnet runt – till en lägre kostnad och säkrare än innan och alltid maximalt effektivt. Även våra kraftfulla, elektriska truckar och förarlösa transportsystem (FTS), som vid behov kan köras helt på el, hjälper dig att optimera dina processer. Allt detta gör vi för att göra dina processer klara för logistik 4.0: lönsamt, säkert och maximalt effektivt.

5% rabatt på hela köpet - beställ nu

Har du några frågor?