040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Hydrauloljebyte
Säkert och pålitligt

Oljeservice

Genom ett snabbt och professionellt oljebyte med miljövänlig oljehantering säkerställer du truckens tillförlitlighet och livslängd under lång tid framöver. 

Dina fördelar:

 • Behåller driftsäkerheten och undviker kostsamma reparationer
 • Skyddar miljön från oljeföroreningar genom professionell och hållbar oljehantering
 • Kostnadstransparent och planerad service
 • Minimerar driftstopp
 • Sinnesro - säkerställande att alla lagar efterföljs

Hydrauloljor exponeras ständigt för högt tryck, höga temperaturer samt damm och fukt under drift. Dessa faktorer kan ge upphov till ökade risker på grund av ventilslitage, rost eller fastklibbning.

För en jämn och ren oljefilm i hela hydraulsystemet och därmed bra arbetskapacitet krävs ett regelbundet och professionellt utfört oljebyte, i vilket följande tjänster ingår:

 • Spilloljeutsugning och miljövänligt bortskaffande
 • Tankrengöring och systemspolning
 • Systempåfyllning med certifierade Jungheinrich-kvalitetsoljor
 • Filterbyte (ungefär en gång per år)
 • Maskinvård
 • Omedelbar service vid sliten hydraulslang

Våra servicetekniker kan även ta hand om dina andra hydrauliksystem.

Läs mer om vår oljeservice. Kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta oss direkt

för snabb support

Kontakta oss


Har du några frågor?