040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Batterier & batteriladdare
Alltid laddat och redo att användas

Energihantering

Batteriservice, reservbatterier och service för laddare: Vi har ett komplett serviceprogram för dina eldrivna truckar. På så sätt är din lagerlogistik hela tiden i drift – dygnet runt.

Elektriskt drivna truckar måste vara användas hela tiden så att lagret kan blir lönsamt. Vi har satt ihop ett omfattande servicepaket för elektrifieringen av din fordonspark: från tillhandahållandet av reserv- eller hyrbatterier, till tips gällande skötsel, statuskontroller med batterikontroll till batteriunderhåll. Vår service för laddare innebär en kontroll av och garanti för dina batteriladdares funktion så att batterierna inte skadas under laddningscyklerna och är driftklara även på lång sikt.

Dina fördelar:

  • Tillverkarkompetens
  • Förlängning av batteriernas och laddarens livslängd
  • Ökning av säkerheten och prestandan hos dina fordon

Service för laddare

Med vår säkerhetsservice är du alltid på säkra sidan i fråga om regler för olycksförebyggande åtgärder och andra föreskrifter som gäller i din bransch. Förutom den tekniska övervakningen kan vi även ta hand om kontroll och efterlevnad av provningsintervaller och alla tillhörande administrativa arbeten.
Dra nytta av fördelarna av vår funktionskontroll enligt gällande regler:

  • Maximal säkerhet för alla truckförare.
  • Efterlevnad av alla föreskrifter i rätt tid.
  • Säkra, långsiktiga investerar i truckar, batterier och laddare.
  • Kontrollmärke.
  • Detaljerad kontrollrapport.

Hos oss hittar du rätt laddare för ditt batteri.

Läs mer


Batteriservice

För en permanent och konstant effekt, krävs rätt energileverantörer. Med oss är du på säkra sidan. Oavsett om det handlar om reserv- eller hyrbatterier eller vid frågor om skötsel av batterier, är du i goda händer. Vi har passande tjänster för dig med allt från en första statuskontroll med batterikontrollen, via batterirengöring till regelbundet batteriunderhåll.

Batteriet är hjärtat i alla eldrivna truckar. Vi är pionjärer inom elektromobilitet inom intralogistik.

Läs mer


Content Energihushållning

Energirådgivning på plats

Våra kvalificerade experter tar fram ett energikoncept som är optimalt anpassat till dina krav. 

För en enkel och effektiv omställning av fordonsparken till våra litiumjonbatterier och laddningsteknik kan en av våra energiexperter göra en uttömmande energirådgivning på din verksamhet. Förutom en analys av den aktuella situationen i fråga om befintliga system och processer omfattar denna även framtagning av energiprofiler och laddningskoncept för optimering av dina totala energibehov. 


Individuell rådgivning

Planering, projektering och genomförande: Våra distriktssäljare finns till hands under alla faser av utförandet. Från montering i efterhand i enstaka truckar till omställning av hela vagnparker med laddning i flerskiftsdrift. Vi erbjuder individuella lösningar. Dra nytta av den oerhörda kraften i vår litiumjonteknik. 

Vi hjälper dig gärna.


Kontakta oss

Kontakta oss

Service

Kontakta oss


Har du några frågor?