040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Behållarhanteringsteknik
En intelligent modulär princip

Teknik för hantering av behållare

Den är nyckeln till intelligent lagerautomation, maximal dynamik och integrerande processutformning: automatisk behållarhanteringsteknik. I kombination med Jungheinrichs lagerstyrningssystem (WMS) lyfter du ditt materialflöde till en ny högre nivå. 

Transport av behållare, kartonger, brickor och produkter upp till 50 kg

Ge allt för materialflödet: Framtidsanpassade kartong- och behållarhanteringsteknik visar vägen för innovativ lagerautomation, till ytterligare maskinintegration och för sammankoppling till effektiva och omfattande optimerade intralogistikprocesser. I centrum står transport, sortering, in- och utslussning samt material och varor placerade i buffert eller kö. För att din logistik ska förbli i rörelse: effektivt, säkert och snabbt.

Flexibilitet i alla lägen: Jungheinrich modulsystem

Med behållarhanteringsteknik tar du snabbaste vägen. Och det handlar inte bara om transporthastigheterna som kan nå upp till 1,50 m/s. Med hjälp av vårt modulsystem får du dessutom helt nya möjligheter för lagerautomation och sammankoppling med maximalt lönsamma intralogistikprocesser. Och detta samtidigt som platsbehovet är minimalt bland annat också genom överbryggning av höjdskillnader. 

Med helhetsplanering för mer effektivitet och lönsamhet

I kombination med Jungheinrichs lagerstyrningssystem (WMS) leder vår nya, innovativa, fritt skalbara behållarhanteringstekniken till en ny, högre nivå för dina intralogistikprocesser. Denna helhetsplanering kompletteras av vårt tjänsteutbud. I kombination med ett lägre behov av underhåll och en högre energisnålhet optimerar du de totala driftkostnaderna för din anläggning. På så sätt kan du inte bara lita på din logistik på lång sikt utan den blir också blir lönsam. 


Har du några frågor?