Stage Digitala produkter

Digitala produkter

Med Jungheinrich fleet management system, hanteringssystemet för truckar, erbjuder vi dig ett perfekt digitalt verktyg för att minska kostnader. Femmodulsystemet ökar inte bara effektiviteten utan även säkerheten i lagret, precis som EasyAccess-åtkomstkontrollen.

Bibehållen kontroll, minskade driftskostnader, förbättrad insyn och säkerhet samt ökad produktivitet, är vad de sju digitala modulerna i vårt informationssystem för truckhantering (ISM Online) åstadkommer. Truckhanteringssystemet är individuellt kombinerbart och de unika möjligheter som är kopplade till detta kommer att förklaras i detalj på följande sidor.

Om du letar efter ett tillförlitligt system som ökar säkerheten i ditt lager och minskar driftskostnaderna kan vår EasyAccess-åtkomstkontroll hjälpa dig.

Högre effektivitet och säkerhet, lägre kostnader

Öka tillgängligheten och kostnadseffektiviteten hos din flotta med ISM Online.

Enkel åtkomstkontroll, effektivt skydd

EasyAccess skyddar din truckflotta mot obehörig användning. Du sparar pengar och ökar säkerheten i ditt lager.

Har du några frågor?