040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Hälsa & säkerhet

Hälsa och säkerhet

360 graders skydd.
Där människor och maskiner arbetar tillsammans spelar säkerheten en viktigt roll. Inte bara inom enskilda områden, utan i hela lagermiljön. Prevention är nyckeln till att höja säkerhetsnivåerna på företaget. I centrum står förarens hälsa, men även skydd av gods och miljöer.

Därför erbjuder vi dig många lösningar, produkter och tjänster som avsevärt ökar säkerheten för dina intralogistikprocesser. Eftersom större säkerhet samtidigt betyder bättre prestanda och lägre kostnader.

360 grader Väl skyddad i alla delar av lagret.

Jungheinrichs 360 graders skydd täcker lagrets fem riskområden: Våra säkerhetslösningar skyddar dina anställda, varor och lagerutrustning samt dina maskiner och data från olyckor och missbruk. Vi hjälper dig att identifiera faror innan något händer, och ser till att lagersäkerheten i framtiden är lekande lätt.

Kompetent säkerhetsanvisning

Ökad komplexitet och växande dynamik inom lagerprocesser ökar de potentiella riskerna i lagerverksamheten. Med SAFEwalk kan du förbättra säkerheten i ditt lager, vilket minskar kostnaderna och skyddar resurserna i ditt företag.

Gå fram säkert

Personsäkerhet är vår högsta prioritet. Vi erbjuder en mängd olika truckalternativ som skyddar dina anställda optimalt mot krockar med truckar och andra olyckor. Dessutom garanterar den ergonomiska konstruktionen av våra truckar avlastning och en god hälsa lång tid framöver.

Spara tid och kostnader

Dina varor och deras integritet är en viktig grund för framgången för ditt företag. Våra många assistanssystem gör det möjligt för dig att skydda dem optimalt och säkerställa produktivitet och leveranssäkerhet. Detta sparar tid och pengar. 

Förhindra kostsamma skador

Skadad lagerutrustning innebär stora risker för dina anställda, dina truckar och dina lagrade varor. För att förbättra skyddet av ditt lager och förhindra kostsamma skador säkerställer våra experter att alla risker elimineras. Med våra produkter och tjänster är du alltid på den säkra sidan.

Att hålla ditt lager säkert

För att säkerställa att dina truckar är tillgängliga på lång sikt krävs inte bara regelbundet underhåll och reparation. Förebyggande av olyckor och skador som orsakas av vårdslös användning är en viktig aspekt i skyddet av dina truckar.

Skräddarsytt dataskydd

För att skydda din värdefulla affärsdata och information från missbruk och förlust erbjuder vi certifierade säkerhetslösningar. Våra högkvalificerade IT-experter ser till att alla produkter är skräddarsydda för att möta de specifika kraven för just ditt företag.

Har du några frågor?