040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Assistenzsysteme
Nyskapande lösningar. effektivitet på ditt lager.

Assistanssystem

Med lång erfarenhet av praktiska lösningar och utmaningar inom intralogistik erbjuder vi dig ett brett utbud av assistanssystem. Vårt mål: att säkerställa högre effektivitet för ditt företag och ökad säkerhet för såväl personal, truckar som varor.

Den rätta lösningen för varje situation:

Öka säkerheten på lagret: för last, förare och lager.

Våra assistanssystem underlättar det dagliga arbetet och ökar säkerheten på lagret. De skyddar såväl personal, truckar som lagerutrustning. Du ökar säkerheten i alla driftsitutioner.

Läs mer om våra säkerhetslösningar för ditt lager.


Content_Picture_Assistenzsysteme_Safety_dummy

Skyddad i varje kurva: curveCONTROL

Hög hastighet i kurvtagningar är den största riskfaktorn för tippolyckor. curveCONTROL reglerar automatiskt truckens hastighet i kurvan och känner av last och styrvinkel i anpassningen av fart. Ju tyngre last, ju långsammare hastighet har trucken i svängen. Detta minskar riskerna avsevärt för att välta eller glida samtidigt som lagersäkerheten höjs för dina anställda, truckarna och godset. 


Förflytta varor snabbare och enklare.

Våra innovativa assistanssystem gör inte bara det dagliga arbetet på ditt lager säkrare, utan även snabbare och mer kostnadseffektivt. Intelligent prevention och olycksförebyggande arbete där det gör som mest nytta! 

Content_Picture_Assistenzsysteme_addedVIEW

Hantera din last snabbare: positionCONTROL

positionCONTROL gör det möjligt att ställa in målhöjder för varje omgivning på lagret.  Resultatet blir kortare transportsträckor och optimerade lyft, liksom kortare tid för inställningar mellan olika driftenheter och ökad tillgänglighet. Detta leder till besparingar både i tid och energi. När du använder positionCONTROL kan du därmed öka produktiviteten med upp till 15%.


Öka effektiviteten vid orderhantering.

När du använder våra smarta assistanssystem ökar du inte bara säkerheten på ditt lager. Genom uppkopplingen till ditt lagerhanteringssystem, Warehouse Management Software, kan systemet effektivisera alla dina lagerprocesser.

Content_Picture_Assistenzsysteme_Warehouse_navigation

För säkerhet och precision: warehouseNAVIGATION

För varje varuförflyttning som utförs måste truckföraren ta ut en ny position i ställaget. Det är här nyttan med warehouseNAVIGATION blir uppenbar. Systemet kommunicerar rätt lagerposition till trucken, som sedan når sitt mål automatiskt. Med hög precision i den diagonala förflyttningen. Detta tar bort ansträngningen för föraren, som nu bara behöver koncentrera sig på lyftet. Resultatet blir högre precision i plocket och upp till 25% ökning i effektiv drift.


Vi har lösningar på de praktiska utmaningarna på ditt lager.

Vårt utvecklingsarbete grundas på en omfattande kunskap och förståelse för intralogistik. Vi är samtidigt mycket medvetna om att varje industri och företag står inför sina individuella utmaningar i den dagliga driften. Med denna kunskap som grund kan vi på ett effektivt sätt höja effektivitet och säkerhet på varje lager.

Vårt mål är att identifiera relevanta problemområden och leverera den allra bästa lösningen till dig. Hur komplexa system och lösningar som behövs bestäms helt av dina behov och vi hjälper dig såväl med den enkla lösningen som den mer omfattande. 


Dessa assistanssystem kommer att göra din lagerdrift säkrare.

Flytta varor snabbare och enklare med hjälp av våra assistanssystem.

Effektivare varuflöden med våra assistanssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer information!

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Har du några frågor?