Stage SAP EWM
  • Decennier av erfarenhet inom intralogistik från Jungheinrich och SAP som stark partner - den perfekta kombinationen för lager som ska effektiviseras med ett lagerstyrningssystem och där en komplett, integrerad SAP-lösning är att föredra.
  • Hantering av inkommande gods
  • Lagring och processer
  • Hantering av utgående gods

SAP EWM

SAP Extended Warehouse Management (EWM) - en integrerad, komplett lösning

Jungheinrich är det bästa valet för lager med en strikt SAP-baserad IT-strategi och en stark partner för implementering av din lagerstyrningslösning. Vi är en komplett intralogistikleverantör, inklusive omfattande, integrerade lösningar med både mjukvara och hårdvara, med flera decenniers erfarenhet av lagerstyrningssystem. Vi erbjuder ett nyckelfärdigt system i SAP EWM, inklusive anslutningar och integration av lagerprocesser och lagerteknik, även för de mest komplexa lagerlösningarna.Ett samarbete med Jungheinrich ger dig både vår omfattande kompetens kring processer och systemimplementation, samt ett heltäckande serviceutbud - allt från en enda leverantör. Vår decennier långa erfarenhet av intralogistik och djupa kunskap kring mjukvarulösningar ger dig professionell, kontinuerlig support vid implementation av SAP EWM-löningar, från planering och optimering till implementation och service.

Funktioner

Har du några frågor?