040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Life cycle of lithium-ion batteries Header
CIRKULÄR EKONOMI FÖR MAXIMAL HÅLLBARHET

Li-ion batteriets livscykel

Som marknadsledare inom elektromobilitet erbjuder Jungheinrich intralogistiklösningar som är mer energieffektiva och minskar CO2-utsläppen. För att uppnå detta är hela livscykeln för våra litiumjonbatterier utformad med hållbarhet i åtanke.

  • Hållbart helhetskoncept
  • Livscykel i flera steg
  • Användning av koboltfri cellkemi
  • Återvinningsgrad på upp till 95%
Strävan efter hållbarhet – livscykeln för våra litiumjonbatterier

På Jungheinrich är litiumjonbatterier kärnkomponenterna i elektromobilitet och ger ett viktigt bidrag till energiomställningen. Hållbarhet kan dock endast uppnås om litiumjonbatteriernas hela livscykel är utformad för att spara resurser. Därför har Jungheinrich utvecklat ett hållbart kretslopp – från noggrann materialutvinning och tillverkning till lång livslängd och en hög återvinningsnivå av värdefulla råvaror.

Graphic - Life cycle of lithium-ion batteries

1: Tillverkningsprocess för litiumjonbatterier 
2: Mognadsprocess i stationär lagring (lagring under konstruktion/användning vid planering) 
3: Användning i en ny truck (steg 1 i livscykeln)
4: Rekonditioneringsprocess 
5: Användning i en begagnad truck (steg 2 i livscykeln)
6: Rekonditioneringsprocess 
7: Användning i stationär lagring (lagring under konstruktion/användning i planering - Steg 3 i livscykeln) 
8: Demonteringsprocess 
9: Återvinningsprocess

Tillverkning av vårt litiumjonbatteri

För Jungheinrich börjar hållbarhet med utveckling och produktion av litiumjonbatterier. Under dessa steg följer vi våra ekodesignkriterier, som tar hänsyn till en produkts hela livscykel och minskar miljöpåverkan. Vi avstår därför från kritiska råvaror som kobolt i våra litiumjonbatterier och använder istället litium-järnfosfatceller (LFP). Dessutom är våra litiumjonbatterier egensäkra: LFP-cellcellernas cellkemi, i kombination med ytterligare säkerhetsåtgärder, förhindrar att batteriet tar eld.

Mognadsprocess i stationär lagring

Ett viktigt steg i tillverkningen av ett litiumjonbatteri är mognad. I framtiden planerar Jungheinrich att låta litiumjonbatteriet mogna kort i ett stationärt energilager. Som ett resultat kan tidigare CO2-utsläpp kompenseras i ett mycket tidigt skede.

Steg 1 i livscykeln: Användning i våra nya truckar

För att öka hållbarheten går litiumjonbatterierna på Jungheinrich igenom upp till tre olika steg i sin livscykel. Först används de i våra nya truckar. Litiumjonbatterier minskar koldioxidavtrycket med 20 % och förbättrar energieffektiviteten med upp till 20 % jämfört med truckar med blybatterier. 

Steg 2 i livscykeln: Användning i våra begagnade truckar

Efter att ha använts i en ny truck är litiumjonbatteriets livscykel långt ifrån över. När vi har fått tillbaka batteriet utför vi en professionell rekonditionering och efter det kan litiumjonbatterierna återanvändas i begagnade truckar (Steg 2 i livscykeln).

Steg 3 i livscykeln: Användning i stationär lagring

Steg 3 i livscykeln sker utanför trucken: Om batterikapaciteten är mindre än 70 till 80 % är det inte längre meningsfullt att använda batteriet i en truck. Batteriet kan dock fortfarande användas som en stationär lagringsenhet i några år till. I takt med att användningen av förnybar energi ökar kommer stationär lagring att fortsätta att spela en allt viktigare roll under de kommande åren för att kompensera för fluktuationer i strömförsörjningen.

Demontering och återvinning

Om litiumjonbatteriet inte längre är lämpligt för användning i stationär förvaring ansvarar vi sedan för demontering och återvinning av batteriet. Vårt mål är att 95% av de värdefulla cellmaterialen som litium, koppar och aluminium ska kunna återanvändas och återföras till kretsloppet. Några av dessa ämnen kan användas för produktion av nya litiumjonceller. Detta tillvägagångssätt bidrar till en hållbar och ansvarsfull användning av naturresurser.

"Vi främjar den cirkulära ekonomin – i slutändan är vårt fokus på energiomställningen, klimatet och vår miljö."

Våra litiumjonbatterier erbjuder enorm energieffektivitet och lång livstid.

Läs mer

Har du några frågor?