Stage Långtidshyra
Håll dig flexibel

Långtidshyra av truckar

Bryr du dig inte om att äga en truck utan vill du bara åt den intralogistiska nyttan? Då är våra flexibla hyresmodeller exakt rätt för dig.

Långtidshyra

Gör det enkelt för dig: Använd "all inclusive"-paketet.

Långtidshyra ger renodlad nytta utan krav på övertagning när kontraktet löper ut. Attraktiva månadsavgifter med högsta möjliga säkerhet med ett integrerat helservicepaket, anpassat till dina krav. Månadsavgiften bestäms utifrån kontraktets löptid. När kontraktets löptid går ut kan du enkelt byta till en ny modell eller förlänga ditt kontrakt.

Fördelar:

  • Hög planeringssäkerhet och kostnadstransparens
  • Hög tillgänglighet och säkerhet för dina truckar tack vare garanterad driftberedskap
  • Flexibel kontraktsutformning med återlämning utan kostnad vid behov
  • Ny teknik tack vare regelbundet utbyte
  • Bra för likviditeten tack vare attraktiva månadsavgifter
  • Månadsavgifterna är direkt avdragsgilla
  • Kreditgränsen hos din bank påverkas inte

Leasing

Användning med lägre kapitalbindning och tydlig kostnadsstyrning.

Du betalar varje månad leasingavgiften under en avtalad löptid och behåller samtidigt din finansiella flexibilitet. Vid leasing är leasingavgiften direkt avdragsgill i företaget. Du förvärvar inga tillgångar och får inga avskrivningar. Med leasing kan du planera dina kostnader exakt och får översikt över driftkostnaderna. Som leasingtagare är du ansvarig för underhåll och reparationer. När kontraktet löper ut har du möjlighet att överta produkten till ett bra pris.

Fördelar:

  • Bra för likviditeten och planeringssäkerhet tack vare konstanta månadsavgifter
  • Leasingavgifterna är direkt avdragsgilla i resultaträkningen
  • Möjlighet att förvärva produkten vid kontraktets slut

Har du några frågor?