040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Användning

Användningsområden

Oavsett om det handlar om snabb lastning och lossning, effektiv transport eller snabbt och exakt orderplock erbjuder vi en skräddarsydd lösning för alla dina användningsområden.  Då alla lager är olika, kan man ofta med hjälp av individuella anpassningar uppnå betydligt högre effektivitet och större produktivitet. Ytterligare effektiviseringsmöjligheter sker med halv- eller helautomatisering, som vi som systemleverantör av intelligent intralogistik behärskar som få andra.

Professionell lastning och stapling

Stapling och förflyttning av gods är fundamentalt inom intralogisitk. Fungerar inte det flödet effektivt kan hela processkedjan stanna. Vi erbjuder därför kraftfulla och energisnåla truckar för alla behov.

Effektiv transport av gods

Idag måste lagertransporter ske pålitligt, energieffektivt och säkert. För detta erbjuder vi skräddarsydda lösningar med allt från manuella truckar till förarlösa transportsystem.

Lagersystem: från manuellt till automatiskt

Bästa platsutnyttjande och effektiv hantering – lagringen är kärnan i intralogistiken. Vi erbjuder ett brett utbud av truckar, ställage och system för effektiv lagring.

Orderplock i perfekt samklang

Orderplocket kan skötas snabbt och enkelt! Våra lösningar kombinerar erfarenhet med innovativ teknik. Produkter som kommer att spara dig tid och pengar!

Har du några frågor?