040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Automatiserade Truckar

Automatiserade truckar

Automatiserade truckar är hjärtat i ett automatiserad lager, styrda av intelligent programvara. Med särskilda automatiseringskomponenter kan vi automatisera våra välbeprövade standardtruckar och anpassa dem till dina lagerbehov.

Helautomatiserat, precist och processäkert

Content Förarlösa transportsystem (2)

Produktfilm

Automation - säkerhet - självständighet: Läs mer

självständighet och säkerhet för lagret
Automation går hand i hand med säkerhet

För oss är personsäkerheten av högsta prioritet och med automatiserade truckar erbjuder vi dig säkra, effektiva och skräddarsydda lösningar.

Läs mer här

Dina fördelar i överblick

Säkerhetsfilm

Förarlösa och ändå säkra

Omfattande säkerhetssensorer skyddar människor, last och maskiner. Förarlösa transportsystem (AGV:s) tar sig endast fram på förangivna rutter. Ändå kan situationer uppstå där en anställd oavsiktligt korsar vägen. I detta fall säkerställer det omfattande CE-certifierade säkerhetssystemet en omedelbar inbromsning. En viktig del av systemet är personskyddssensorerna, som är utrustade med ett varnings- och skyddsfält som hela tiden övervakar det förarlösa transportsystemets körriktning. Om en person kommer in i varningsfältet, saktar trucken omedelbart in. Om personen stannar, stannar också trucken, medan en signal som indikerar att trucken blockerats skickas till kontrollcentret.

Säkerhet trots tempo

Alla AGV:s har en inbyggd personskyddsscanner i drivriktningen som standard. Beroende på truckens hastighet justeras fältlängden på säkerhetsområdet. Det innebär att ju snabbare trucken flyttas, desto mer ökas varnings- och skyddsfältet och omgivningarna skannas mer proaktivt.


Content Förarlösa transportsystem Image 2 Säkerhet oberoende av körriktning

De förarlösa transportsystemen upptäcker även föremål som kan finnas på sidorna av fordonet längs drivriktningen. Lasersidosensorerna möjliggör att dessa objekt kan upptäckas i förväg. Dessutom tjänar de som extra skydd vid kurvkörning. Sensorerna identifierar föremål som kan ta fast i trucken under kurvkörningen. Om så är fallet stannar trucken automatiskt framför det.


Content Förarlösa transportsystem Säkerhet Plus/on top

Ytterligare säkerhet tack vare sensorridå. Syftet med sensorridån är att upptäcka objekt under och över detekteringsnivån för den personliga personskyddssensorn och på så sätt så långt som möjligt undvika kollision med dessa objekt. Den kan till exempel upptäcka pallar och varor som sticker ut för långt på hyllan. Sensorridån fungerar inte bara vid körning rakt fram, utan den ”ser” också förutseende framåt i kurvan.

Framgångsrik automatisering inom intralogistik

Content Förarlösa transportsystem 11

Inget behov av ombyggnation av ditt lager

Implementeringen av ett förarlöst transportsystem kräver vanligtvis mycket förberedelser för kunden och är ofta förknippat med störningar i produktionen. För att undvika detta är våra automatiserade truckar förberedda på den specifika användningen och grundligt testade avseende hård- och programvara innan leverans. Därför reduceras graden av anpassning under ”installationsfasen” och eventuella stilleståndsperioder i ditt lager och produktionsområde reduceras till ett minimum. På plats ansluts enkelt det förarlösa transportsystemet till kundens host-system via vårt prisbelönta logistikgränssnitt. Denna mellanprogramvara utvecklad av oss är en så kallad plug-in och har redan framgångsrikt implementerats i över 100 kundanläggningar. Tack vare den här högkvalitativa, standardiserade hård- och programvaran kan vi effektivt och på ett resursbesparande sätt genomföra implementeringen av ditt förarlösa transportsystem.

Content Förarlösa transportsystem (1)
Content Förarlösa transportsystem 1

Kombination av funktionalitet och design

Strävar du efter en omfattande optimering av dina underhålls- och produktionsprocesser utan ytterligare ansträngningar eller kostnader? Inga problem med våra AGV:s. Dessa tar över dina rutinuppgifter och gör dem helautomatiserade.

Våra förarlösa transportsystem i drift

Genom den laserstyrda vägledningen optimerar du dina transportvägar och avlastar dina anställda tack vare ökad effektivitet och tillförlitlighet dygnet runt. Tack vare den enkla implementeringen i befintliga infrastrukturer möjliggörs en flexibel användning av AGV-modellerna. Skapa dig en egen bild av våra AGV:s och kolla in dem i aktion.

Allt från en och samma leverantör

Oavsett om det handlar om planerings- eller genomförandefasen av det gemensamma projektet har du hos Jungheinrich alltid en kontaktperson som hjälper dig vid eventuella frågor. Implementeringen av det förarlösa transportsystemet sker av specialister på plats.


Kontakta oss

Kontakta oss

Försäljning

Kontakta oss

Har du några frågor?