Under Pallet Carrier UPC

Kompaktlagrande system med skyttlar (1.500 kg)

Kollisionsfritt arbete

Förstora bilden med muspekaren

Grundegenskaper

Lyft (standardstativ)
27 - 27 mm
Lastkapacitet/last
1,50 - 1,50 t
 • Flexibel hantering av olika palltyper
 • Kan användas med nästan alla Jungheinrich-staplare
 • Optimalt utnyttjande av utrymmet

Visa ytterligare egenskaper

Ytterligare egenskaper

Vårt kompaktlagersystem med UPC (Under Pallet Carrier) – består av skyttel, truck och kanalställage – möjliggör optimalt utnyttjande av lagerutrymmet. UPC-pallstället har plats för många pallkanaler på höjden och bredden. Den låga höjden per kanalnivå möjliggör dessutom ett effektivt utnyttjande av lagerhöjden. Alla truckar från Jungheinrich med tillräcklig restlastkapacitet kan användas.

UPC fungerar särskilt effektivt vid upprepad in-/utlagring i samma pallkanal eller vid buffring av ett stort antal likadana pallar. UPC tas upp med truckens gafflar och sätts in i pallkanalen. Där kör den själv under den lagrade pallen utan att vara kopplad till trucken.

Efter att den första pallen har satts ned på UPC-skenan i ställagekanalen och föraren har tryckt på startknappen på handterminalen aktiveras alla nödvändiga kör- och lyftrörelser automatiskt. Sensorer registrerar positionen för inlagrade pallar. På så sätt kan in- och utlagringen av nya pallar ske utan kollisioner.

Medan skytteln transporterar last inne i ställaget kan truckföraren hämta ytterligare en pall, sätta ned den vid kanalens början, starta nästa inlagring och börja en ny arbetscykel. Utlagringen görs på motsvarande sätt.

Handterminalen och styrningen kommunicerar via en dubbelriktad radioförbindelse på det licensfria ISM-bandet (433 MHz).

Översikt över fördelarna

 • Flexibilitet genom hantering av olika palltyper
 • UPC-kompaktlagersystem i fryslager
 • Större pallställssystem med flera skyttlar
 • Enkelt batteribyte för två- och treskiftsdrift
 • Särskilda funktioner
 • Användarvänlig handterminal
 • Under Pallet Carrier System UPC med personskyddssystem (PSS)

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Flexibilitet genom hantering av olika palltyper

Olika UPC-varianter möjliggör hantering av olika lastbärare:

 • EUR-pallar.
 • Industripallar.
 • EUR- och industripallar i samma pallställssystem: Kombiskyttlar med sensorer för identifiering av pallstorleken.
 • Kemilastpallar.
 • Fler varianter kan levereras vid förfrågan.
Särskilda funktioner
 • Enkel in- och utlagring enligt LiFo (Last-in-First-out) och FiFo (First-in-First-out).
 • Om en kanal ska tömmas helt, t.ex. för en leveransorder, transporterar UPC automatiskt varje pall i kanalen till utlagringssidan där den hämtas med en truck och transporteras till utlastningsområdet.
 • Denna funktion är även möjlig om inte alla, utan endast ett visst antal pallar, ska utlagras.
 • Komprimering: Om ingen in- eller utlagring äger rum (t.ex. i slutet av ett skift) kan alla pallar transporteras automatiskt till utlagringssidan.
UPC-kompaktlagersystem i fryslager

Ett högt utnyttjande av utrymmet är särskilt viktigt för en effektiv drift av ett kylhuslager. UPC i frysutförande (tillval) erbjuder användningsmöjligheter ned till –30 °C. En andra batterisats med laddningsstation ökar tillgängligheten betydligt.

Användarvänlig handterminal
 • Ergonomiskt monterad i förarens synfält.
 • Enkel användning och tydlig informationsdisplay.
 • Överskådliga funktionsknappar.
 • Många diagnosfunktioner för Jungheinrich-service.
 • Kan även användas mobilt.
 • Alternativ när ett lagerstyrningssystem redan finns: virtuell manövrering på en truckterminals pekskärm, visning och funktion som i verkligheten och därmed ökad användningsergonomi.
Större pallställssystem med flera skyttlar

Vid större pallställssystem kan upp till 69 olika skyttlar väljas från en och samma handterminal. För att göra detta ändrar föraren enkelt anropssignalen på handterminalen för att nå nästa skyttel.

Under Pallet Carrier System UPC med personskyddssystem (PSS)

Personskyddssystemet (tillval) skyddar mot obehörigt tillträde till en pallkanal eller arbetsgång.

 • Om ett larm aktiveras stoppas UPC-skyttlarna (PSS) (tillval).
 • För auktoriserade truckar som identifieras automatiskt uppstår inget hinder vid manövreringen i pallstället.
 • Omfattande skydd vid förflyttning av UPC-skyttlarna, pall och last motsvarar en av åtgärderna för riskreducering enligt förslag från tyska BGHW.
Enkelt batteribyte för två- och treskiftsdrift
 • En separat batteriladdare för skytteln ger enkel laddning i varje 230-V-eluttag. Beroende på hur intensivt skytteln används kan den användas 8 till 10 timmar per batteriladdning.
 • En extra andra batterisats – i kombination med batteriladdningsstationen (tillval) – ökar användningstiden betydligt vid två- eller treskiftsdrift. Med batteritråg sker bytet snabbt.
Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

E-SHOP