Under Pallet Carrier UPC

Kompaktlager med skyttelsystem (1.500 kg)

Snabb godshantering

Förstora bilden med muspekaren

Grundegenskaper

Lyft (standardstativ)
27 - 27 mm
Lastkapacitet/last
1,50 - 1,50 t
 • Kollisionsfri in- och utlastning av lastpallar
 • Optimalt utnyttjande av lagrets höjd genom minimalt avstånd mellan hyllorna i pallstället
 • Full flexibilitet med möjlighet att hantera olika palltyper
 • Kan användas tillsammans med nästan alla truckar från Jungheinrich

Visa ytterligare egenskaper

Ytterligare egenskaper

Jungheinrichs kompaktlagersystem med UPC (Under Pallet Carrier) består av pallbärare, truck och kanalställage och möjliggör optimalt utnyttjande av lagerutrymmet. UPC-ställaget har plats för många pallkanaler på höjden och bredden. Den låga höjden per kanalnivå ger effektivt utnyttjande av lagerhöjden. Som truck kan alla truckar från Jungheinrich med tillräcklig restlastkapacitet användas.
UPC:n fungerar särskilt effektivt vid upprepad in-/utlagring i samma pallkanal, t.ex. vid buffring av ett stort antal likadana pallar. UPC:n tas upp med truckens gafflar och sätts in i pallkanalen. Där kör den själv under den lagrade pallen utan att vara kopplad till trucken. Efter att den första pallen har satts ned på UPC-skenan i ställagekanalen och föraren har tryckt på startknappen på handterminalen aktiveras alla nödvändiga kör- och lyftrörelser automatiskt. Sensorer registrerar positionen för inlagrade pallar. På så sätt kan in- och utlagringen av nya pallar ske utan kollisioner.
Handterminalen och styrningen kommunicerar via en dubbelriktad radioförbindelse på det licensfria ISM-bandet (433 MHz). Medan pallbäraren transporterar last inne i ställaget kan truckföraren hämta ytterligare en pall, sätta ned den vid kanalens början, starta nästa inlagring och en ny arbetscykel kan börja. En utlagring görs på motsvarande sätt.

Översikt över fördelarna

 • Flexibilitet tack vare hantering av olika palltyper
 • UPC-kompaktlagersystem i kyllager
 • Större pallställssystem med flera pallbärare
 • Enkelt batteribyte för två- och treskiftsdrift
 • Särskilda funktioner
 • Användarvänlig handterminal
 • UPC-kompaktlagersystem med personskyddssystem (PSS)

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Flexibilitet tack vare hantering av olika palltyper

Olika UPC-varianter möjliggör en hantering av olika lastpallar:

 • EUR-pallar.
 • Industripallar.
 • EUR-pallar och industripallar i samma pallställssystem: Kombipallbärare med sensorer för identifiering av pallstorleken.
 • Kemipallar.
 • Fler varianter kan levereras vid förfrågan.
Särskilda funktioner
 • In- och utlagring enligt LIFO (Last-In-First-Out) och FIFO (First-In-First-Out) är enkel.
 • Om en kanal ska tömmas helt t.ex. för en leveransorder transporterar UPC:n automatiskt varje pall i kanalen till utlagringssidan där den hämtas med en truck och transporteras till utlastningsområdet.
 • Denna funktion är även möjlig om inte alla utan endast ett visst antal pallar ska utlagras.
 • Komprimering: Om ingen in- eller utlagring äger rum (t.ex. i slutet av ett skift) kan alla pallar transporteras automatiskt till utlagringssidan.
UPC-kompaktlagersystem i kyllager

Ett högt utnyttjande av utrymmet är särskilt viktigt för en effektiv drift av ett kylhuslager. UPC:n i kylutförande (tillval) kan användas i temperaturer ned till -30 °C. En andra batteri med laddningsstation ökar driftberedskapen avsevärt.

Användarvänlig handterminal
 • Ergonomiskt monterad i förarens synfält.
 • Enkel användning och tydlig informationsdisplay.
 • Lättöverskådliga funktionsknappar.
 • Många diagnosfunktioner för service av Jungheinrich.
 • Kan även användas mobilt.
 • Alternativ när ett lagerstyrningssystem redan finns: virtuell manövrering på en truckterminals pekskärm, visning och funktion som i verkligheten, ökad användningsergonomi.
Större pallställssystem med flera pallbärare

Vid större pallställssystem kan upp till 69 olika pallbärare väljas från en och samma handterminal. Föraren ändrar enkelt anropssignalen på handterminalen för att nå olika pallbärare.

UPC-kompaktlagersystem med personskyddssystem (PSS)

Ett personskyddssystem (tillval) skyddar mot obehörigt tillträde till en pallkanal eller lagergång. Endast truckar som har fått tillstånd att använda systemet i de tillhörande ställagekanalerna kan köra där.

Enkelt batteribyte för två- och treskiftsdrift

En separat batteriladdare för pallbäraren ger enkel laddning i ett vanligt 230 V-uttag. Beroende på hur intensivt pallbäraren används kan den användas åtta till tio timmar per batteriladdning.
En extra batteri och batteriladdningsstation (tillval) ökar drifttiden betydligt i två- och treskiftsdrift. Med batteritråg sker bytet snabbt.

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

E-SHOP