Slutsats / prognos

 

  1. Det kommer inte finnas en "enda teknik" som är mer lämpad än andra för alla olika behov och applikationer. I framtiden kommer det även att finnas vissa fall där ett blybatteri eller en förbränningsmotor kommer att vara den bästa ekonomiska lösningen.
  2. Den fortsatta komplexa karaktären hos den nya tekniken och avsaknaden av en genomgripande infrastruktur som krävs för vätgasförsörjning förhindrar bränslecellsteknik från att uppnå ett genombrott inom truckbranschen.
  3. Användning av hybridteknik i truckar kan inte rättfärdigas vid nuvarande och förväntade energipriser. Hybridtekniken skulle särskilt inte kunna bli ett kostnadseffektivt alternativ inom segmentet stora, tunga gaffeltruckar om elpriserna plötsligt och oväntat skulle stiga kraftigt.
  4. Kostnaden för litiumjonceller förväntas minska drastiskt som följd av massproduktion och industriell tillverkning.
  5. Litiumjon-batterier kommer först vara ekonomiskt fördelaktigt i truckar som arbetar i treskiftsdrift.
  6. Framtida truckar kommer att utformas så att de kan utrustas antingen med blybatterier eller med litiumjonbatterier. Godkännande av definierade typer av truktillverkaren är obligatoriskt av säkerhetsskäl.
  7. På lång sikt kommer den extremt låga utrymmesbehovet hos litiumjonbatterier möjliggöra helt nya truckkoncept beträffande dimensioner och ergonomi.
  8. Framtida regelverk och lagstiftning kommer att leda till påvisbar reduktion av koldioxidutsläpp (CO2). Litiumjonteknik kommer att ge ett betydande bidrag till denna bedrift.
Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

E-SHOP

Ledtrucken EJE 112i

Innovativ litiumjonteknik driver EJE 112i.

Mer om trucken

Vi tar ansvar