RFID varuidentifiering

Tillförlitlig identifiering med den senaste sensortekniken

Öka effektiviteten i ditt lager

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

  • Automatisk registrering av lastpallar och lagerplatser
  • Mycket hög processäkerhet genom mycket låg felkvot
  • Signifikant tidsbesparing utan manuell scanning
  • Enkel och säker identifiering

I ett modernt lager med hög godsomsättning är det viktigt att utforma säkra processer och ändå spara tid. Till exempel vid registreringen och spårningen av pallar eller vid identifieringen av lagerplatser. Den traditionella metoden med manuell skanning är framför allt mycket tidskrävande. Men om pallar och deras rörelser och lagerplatser registreras och spåras automatiskt i lagerstyrningssystemet ökas effektiviteten på lagret avsevärt.
Jämte den traditionella metoden med manuell skanning erbjuder vi därför också automatiserade lösningar för att identifiera pallar och lagerplatser snabbt och effektivt.

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj


Individuella lösningar
Med hjälp av modulärt uppbyggda standardkomponenter och anpassning till dina lagerstrategier erbjuder vi individuella lösningar. På det sättet är det möjligt att flexibelt utforma identifieringsprocessen och hårdvarukonfigurationen.


Betydande effektivitetsökning
Eftersom lastpallar och lagerplatser automatiskt kan identifieras behöver inte operatören gå ner från trucken eller scanna manuellt. På så sätt ökar produktiviteten och effektiviteten betydande.


Mycket hög processäkerhet
Tack vare auto-ID-lösningar förbättras processäkerheten i hög grad. Felaktiga varuflöden undviks eftersom felaktiga körningar och inlastningar upptäcks i tid och på så sätt kan reduceras. Resultatet av detta är en otroligt låg felkvot.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP