Lagernavigation Smalgång

För EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Halvautomatisk körning till lagerplats i smalgång

Förstora bilden med muspekaren

Förfrågan online

Grundegenskaper

 • Effektivitetsökningar på upp till 25 %
 • Avlastning för föraren
 • Automatiska svarssignaler utan scanning
 • Undviker felaktig inlastning och utlastning
 • Färre skador på pallställen
 • Kan användas med eller utan lagerförvaltningssystem

RFID-tekniken och Jungheinrichs logistikgränssnitt gör det möjligt: Med hjälp av transpondrar i golvet känner smalgångstrucken hela tiden till sin aktuella position. Order från lagerstyrningssystemet skickas till truckens terminal. Terminalens logistikgränssnitt "översätter" och skickar vidare denna information direkt till truckens styrsystem. Därmed känner trucken exakt till sin aktuella position och positionen den ska köra till. Föraren behöver bara ge kör-och lyftkommandot och trucken kör automatiskt till pallplatsen med en diagonal rörelse.

Översikt över fördelarna

 • Produktivitetsökning och avlastning för föraren
 • IT-integrering via logistikgränssnitt
 • Truckfunktioner
 • Fristående lösningar

Visa fördelarna i detalj

Fördelarna i detalj

Produktivitetsökning och avlastning för föraren

På kortast möjliga tid, via den snabbaste vägen och inte med mer energi än nödvändigt – den halvautomatiska och exakta körningen sparar tid och pengar. Produktiviteten ökar med upp till 25 procent. In- och utlagringskvaliteten ökar. Fel undviks. Trucken kör halvautomatiskt och direkt till den pallplats som har angetts av systemet, med hundra procents säkerhet. Föraren kan inte längre köra fel eller hämta fel varor och måste inte ständigt orientera sig på nytt, vilket avlastar föraren väsentligt. Dessutom uppstår färre ställageskador eftersom gafflarna positioneras automatiskt och exakt.

Truckfunktioner

Till lagernavigationens funktioner hör t.ex. den aktiva förskjutningskontrollen i kombination med lastregistrering, med vilket en tidskrävande "efterjustering" av lasten vid in- eller utlagringen undviks. En annan produktegenskap är den intelligenta målpositionsövervakningen som gör föraren uppmärksam på särskilda egenskaper på lagerplatsen redan vid ordertilldelningen. Vid en återvändsgränd där den normala inkörningsriktningen är i körriktningen kan trucken t.ex. upptäcka att man endast kan köra i lastriktningen till de sista lagerplatserna i denna gång. Eftersom föraren informeras om detta i god tid kan tidskrävande felkörningar förhindras.

IT-integrering via logistikgränssnitt

För att kunna köra exakt till nästa inlagrings-, utlagrings- eller plockposition måste trucken meddelas positionen. En optimal effektivitetsökning kan endast garanteras om föraren inte behöver göra manuella inmatningar. Därför erbjuder vi möjligheten att automatiskt överföra order från ditt lagerstyrningssystem, oavsett tillverkare, till truckens styrsystem. Detta sker i bakgrunden och utan tidsfördröjning med hjälp av Jungheinrichs egenutvecklade logistikgränssnitt. Denna enkla integrering i befintliga system bidrar väsentligt till att implementeringsfasen lyckas.

Fristående lösningar

Du använder inte ett lagerstyrningssystem men vill ändå dra nytta av fördelarna med lagernavigation? Inga problem, då vi erbjuder den passande lösningen för ditt lager även utan IT-integrering: Du kan antingen använda en streckkodsläsare för att överföra ordern direkt till truckens styrsystem eller ett inmatningsfönster på en truckterminal.


Transpondrar används för styrningen av Jungheinrichs smalgångstruckar. Transpondrarna är endast 9 x 16 mm stora och de placeras ut i lagrets golv med bestämda mellanrum. Truckarna är utrustade med RFID-läsare/-skrivare som kommunicerar med transpondrarna och hämtar och väljer följande information:

 • A) Identifiering av gångar och lagerområden
 • B) Referenskörning av vägmätningen inom gångarna.

Med dessa båda uppgifter och truckens befintliga vägmätning kan alltid den exakta positionen i lagergången bestämmas. Transpondrarna programmeras via trucken. I själva trucken sparas hela topologin för systemet. På så sätt kan kopplings- och extrafunktioner aktiveras överallt, t.ex. hastighetsreduceringar när flyktgångar korsas eller lyftfrånkopplingar vid gångar med begränsad fri höjd.

Förfrågan online

Förfrågan online

Har du några frågor? Kontakta oss.

Fråga online direkt

Anmälan nyhetsbrev
E-SHOP