Grön el
2021-03-01 06:15

Jungheinrich ställer om till grön el

Med omedelbar verkan kommer alla Jungheinrichs anläggningar i Tyskland, inklusive företagets sex tyska produktionsanläggningar, att drivas uteslutande med grön elkraft.

Resterande filialer och anläggningar världen över kommer att följa efter och gå över till grön el efterhand. Samtidigt har Jungheinrich börjat generera sin egen solenergi och utrustar gradvis sina anläggningar med solcellssystem för detta ändamål. Genom att konvertera till förnybar el har koncernen minskat sina årliga växthusgasutsläpp med cirka 15 500 ton koldioxid enbart i Tyskland. Genom bytet tar företaget ytterligare ett steg mot klimatneutralitet.

I koncernstrategin som presenterades i november satte Jungheinrich ämnet hållbarhet i centrum för sin affärsverksamhet och ställde ambitiösa mål. Att uppnå klimatneutralitet är ett av dessa mål. Koncernen har gjort ett stort steg i den riktningen genom den nu fullständiga övergången till inköp av grön el till alla sina anläggningar i Tyskland.

 ”Klimatförändringar är en av de mest pressande frågorna i vår tid, och Jungheinrich har satt som mål att ta en ledande roll i kampen mot global uppvärmning. Övergången till förnybara energikällor för att tillgodose våra elbehov är ett viktigt bidrag till mer hållbarhet“, säger Dr Lars Brzoska, koncern-VD för Jungheinrich.

Nästa steg är den planerade övergången till eko-kraft på Jungheinrichs anläggningar globalt. Samtidigt har koncernen börjat utrusta sina anläggningar med solcellssystem så att de också kan generera sin egen gröna el i framtiden. Sedan mitten av februari har Jungheinrich självständigt drivit sitt första solcellssystem på taket på den egna produktionsanläggningen i Moosburg, Bayern. Koncernens huvudkontor i Hamburg kommer att utrustas med solpaneler under året. Projekt på många andra platser planeras för närvarande och kommer att följa efter.

Under verksamhetsåret 2019 förbrukade Jungheinrich produktionsanläggningar och dotterbolag i Tyskland tillsammans cirka 45 600 000 kilowattimmar el. Genom att helt undvika användningen av elektricitet från fossila bränslen som brunt och svart kol eller naturgas minskar företaget nu sina utsläpp från elförbrukningen i Tyskland till noll. Jämfört med den konventionella energimixen minskar Jungheinrich därmed sina årliga koldioxidutsläpp med cirka 15 500 ton. Ett kompensationsområde motsvarande mer än 1 800 fotbollsplaner med blandskog skulle behövas för att ta bort denna mängd utsläppt koldioxid från atmosfären inom ett år. Cirka 69% av Jungheinrichs globala koldioxidutsläpp från elförbrukning har tidigare kommit från Tyskland. Den landsomfattande övergången till förnybara energikällor har även gjort det möjligt för Jungheinrich att avsevärt minska sitt globala miljöavtryck.

Bedömningen av produktens livscykel för de truckar som tillverkas av Jungheinrich förbättras också med produktionsövergången till grön el. Cirka 11% av den energi som en Jungheinrich eltruck förbrukar under hela livscykeln kommer från tillverkningen.

”För oss börjar ansvaret för produkten inte på fabriken utan många steg innan dess. Som en del av vår strategi 2025+ intensifierar vi våra aktiviteter för att göra Jungheinrichs leveranskedja mer hållbar, och detta inkluderar energiköp. Detta gör att vi kan skapa hållbart värde för våra kunder, våra anställda, våra aktieägare, våra affärspartners och samhället i stort“, förklarar Dr Brzoska.

I december 2020 gick Jungheinrich med i den internationella satsningen “50 Sustainability & Climate Leaders”, ett initiativ från grupper i olika sektorer som spelar en ledande roll för klimatskydd och förverkligande av FN: s 17 mål för hållbar utveckling.


Fler nyheter:

2021-05-09 22:00

Staplaren har en chassilängd på bara 1 065 mm (L2 dimension) och är därmed den mest kompakta trucken i sin klass.

Läs mer
2021-05-09 22:00

Nya automatiserade högplocktrucken EKS 215a plockar laster på 700 kg på en höjd av upp till sex meter. 

Läs mer
2021-03-29 03:00

Codorníu har gett Jungheinrich i uppdrag att automatisera palltransporterna på sin anläggning i San Sadurni De Noya i nordöstra Spanien.


Läs mer
2021-03-01 06:15

Med omedelbar verkan kommer alla Jungheinrichs anläggningar i Tyskland att drivas uteslutande med grön elkraft.

Läs mer
2020-12-21 23:00

Nu när året 2020 snart är till ända blickar vi tillbaka på ett historiskt år. 

Läs mer
2020-12-02 23:30

Vi vill stötta det viktiga arbete som de engagerade medarbetarna och de frivilliga utför, speciellt i dessa prövande tider.

Läs mer
2020-11-17 10:00

Atomic, tillverkaren av skidutrustning, expanderar sitt distributionscenter med automatiserat lagersystem för kartonger.
Läs mer
2020-11-10 23:00

Jungheinrich delar ut en extrabonus till sin personal. Mitt under Corona-krisen, lagom till jul.

Läs mer

Har du några frågor?