040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
EcoNorgeSE
05/25/2022

Jungheinrich erbjuder CO2-neutral service inom intralogistik

Pilotprojekt i Norge för CO2-neutral service. 
Färre körda kilometer tack vare dynamisk ruttplanering. 
Hållbart vattenkraftsprojekt kompenserar för oundvikliga utsläpp

Som en del av ett pilotprojekt i Norge har Jungheinrich börjat göra sin service CO2-neutral. Målet är att spara upp till 60 procent av de utsläpp som genereras i service på medellång sikt, vilket ger ett viktigt bidrag till ökat klimatskydd och resursbevarande inom intralogistik. De återstående utsläppen kompenseras genom kompensationsåtgärder.

Baserat på koldioxidavtrycket från den norska servicen för år 2020 har Jungheinrich tillsammans med sin projektpartner Fokus Zukunft tagit fram en åtgärdskatalog för CO2-reduktion. Detta inkluderar dynamisk ruttplanering baserad på intelligent programvara, som optimerar de dagliga resorna för de servicefordon som används i Norge. Systemet reagerar på alla händelser på dagen och justerar permanent planeringen för att säkerställa att beställningar alltid skickas till de mest lämpliga medarbetarna i närheten av en plats. Bara i Osloområdet sparar detta cirka 2 800 kilometer körning per fordon och år och därmed utsläpp i betydande utsträckning.

I en särskild körutbildning utbildades också alla servicetekniker för att köra på ett särskilt miljövänligt sätt. Resultatet är upp till 15 procents besparingar i bränsle och körenergi per servicebil. Samtidigt omvandlar Jungheinrich gradvis sin serviceflotta i Norge till helt elektriska servicebilar efter försäljning och arbetar ständigt med att optimera vikten och belastningen på sina servicebilar.

Företaget kompenserar för oundvikliga utsläpp genom att delta i ett hållbart vattenkraftsprojekt. Med den kontinuerliga utvecklingen och det gradvisa genomförandet av minskningsåtgärder bör andelen tidigare oundvikliga utsläpp också fortsätta att minska. Efter pilotprojektet i Norge kommer serviceteamen i Nederländerna och Storbritannien att konverteras till CO2-neutral service. Pilotprojektet för hållbar service understryker Jungheinrichs engagemang i kampen mot klimatförändringarna och utgör en viktig milstolpe i koncernens mål att uppnå klimatneutralitet.

Över hela världen är totalt mer än 5 700 Jungheinrich-eftermarknadstekniker utplacerade i 40 länder för att serva Jungheinrichs truckar, automatiserade system och lagerutrustning. Det täta servicenätet säkerställer direkt support på plats för Jungheinrichs kunder och är därmed grunden för maximal reaktionshastighet vid produktfel i syfte att minimera stilleståndstiderna. På detta sätt ger service ett betydande bidrag till kundnöjdhet och Jungheinrichs kvalitet: Förutom service relaterad till Jungheinrichs produkter och lösningar erbjuds ytterligare tjänster som förebyggande av olyckor och energihantering. Jungheinrich har ett modernt reservdelscenter i Kaltenkirchen för sin stadigt växande serviceverksamhet. Detta distributionscenter och många andra platser i det internationella nätverket säkerställer optimal leverans av reservdelar till Jungheinrichs service över hela världen.

Har du några frågor?