Stage automatiskt pallager

Automatiskt smådelslager

I ett automatiskt smådelslager avgörs prestationen av hastighet och precision parallellt med optimal energieffektivitet. Pallställsystemet, programmet, den anslutna materialhanteringstekniken och staplingskranen som hjärtat i anläggningen samspelar perfekt. 

Avancerade lösningar med hög arbetskapacitet och optimalt platsutnyttjande

Effektiv smådelslagring är alltid lika bra som de relaterade processerna och de erhållna resultaten. Krävs kortare åtkomsttider, högre genomströmning och optimalt platsutnyttjande samt direkt tillgång till alla artiklar? Automatiska smådelslager är utformade för en extremt platsbesparande förvaring av små delar i containrar, i kartonger eller på hyllor. Med detta system kommer dina varor att lagras på konsoler eller hyllplan och till fullo utnyttja en rumshöjd på upp till 25 meter. Lyftkapaciteten är på upp till 300 kg. 

Automatiska smådelslager för en bred användningsportfölj

Smådelslagring kan särskilt komma i fråga i enkla eller multidjupa system i till exempel reservdels-, plocknings- och buffertlager eller som distributionslager eller -center. Automatiska smådelslager kan därmed utformas för att användas vid normala temperaturer, men också vid kallare temperaturer som i fryslager med -30°.

Den bästa lösningen för dina behov 

De automatiska smådelslagren är lika individuella som dina krav. Beroende av många faktorer löser vi olika uppgifter. För att hitta den optimala lösningen för dina behov analyserar vi tillsammans med dig dina varu- och transportstrukturer samt processser, och utarbetar ett lämpligt lagerkoncept.

Staplingskranar från den senaste generationen 

Våra smarta staplingskranar garanterar maximal hastighet och precision samt enastående prestanda i det automatiska smådelslagret. Tack vare sin konsekventa lätta konstruktion och innovativa design tillsammans med sin mycket ringa storlek kan den tillgängliga volymen utnyttjas optimalt. Bromsenergi lagras i enheten i så kallade SuperCaps och matas tillbaka till driftssystemet för efterföljande accelerationsprocesser. Det modulära designkonceptet möjliggör också flexibel anpassning av anläggningen till dina individuella lagerbehov.

Har du några frågor?