040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Programutveckling
En värld av möjligheter

Mjukvaruutveckling

Våra programvarulösningar är särskilt anpassade efter dina behov.

Ända sedan vi på 1960-talet började med användandet av elektronik i eldrivna truckar har vi fortsatt driva utvecklingen av tekniken. Huvudsaklig drivkraft är den ständigt pågående miniatyriseringen av komponenter och vidareutvecklingen av mikroprocessortekniken. Detta innebär enorma möjligheter som leder till alltmer komplicerade funktioner i hårdvara och programvara.

Utvecklingen av nödvändiga programvarulösningar drivs på av en allt mer krävande miljö. Den gradvisa ökningen av funktioner, samspelet mellan olika styranordningar och högsta säkerhetsstandarder med maximal tillförlitlighet, är i uppenbar strid med korta utvecklingsperioder och långa produktlivscykler.

Inom detta utmanande område samarbetar vi med dig för att förverkliga programvarulösningar som är skräddarsydda för dina behov.

Vårt utbud av tjänster omfattar bland annat:

  • Analys och, på begäran, specifikation av det tekniska systemet enligt en omfattande systemteknik
  • Utveckling av V-modellen, skräddarsydd med många rörliga element
  • Programvarulösningar för säkerhetsrelaterade tillämpningar inklusive fullständig dokumentation
  • Användning av avancerade verktyg för ett modellbaserat tillvägagångssätt
  • Grundläggande programvara perfekt anpassad till för befintliga styrsystem
  • Omfattande och ständigt växande programvaruenhetsset
  • Regeltekniskt styrkoncept som i samspel med elmotorer markerar energiriktmärket inom materialhantering
  • Oberoende testavdelning för kvalitetssäkring av programvara
  • Programvara uteslutande tillverkad i Tyskland

Vi lägger alltid särskild uppmärksamhet på budgeten, samtidigt som vi systematiskt fokuserar på industristandarder och ser till att gällande standarder följs.

Lita på vår portfölj av framgångsrikt implementerade lösningar.

Har du några frågor?