Stage Underhåll

Kvalitet och engagemang

Vi vill agera ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt. Vi strävar efter att bygga vår ekonomiska framgång på hållbarhet och innovationskraft och har integrerat ett tydligt miljötänkande i vår företagsstrategi.

Som globalt företag är vårt ansvar stort och vår mission är tydlig: vi vill, och ska vara, en del av lösningen och inte bidra till problemen - detta när det gäller att agera miljömässigt, etiskt och med fokus på en hållbar framtid i alla steg.


Nöjda kunder är det långsiktiga slutmålet för hela vår verksamhet.

Vi strävar efter att vara en professionell aktör inom miljöområdet och andra områden.

Vi tar ansvar för vår miljö. Till detta hör medveten hushållning med resurser och utveckling av energisnåla produkter. 

Har du några frågor?