Stage Orderplockning & palletering
Efficient picking provides a head start

Orderplockning & palletering

Effektiv plockning säkerställer en hög genomströmning och en betydande förbättring av kapaciteten i ditt lager. Vi erbjuder den exakt rätta lösningen för dina behov: från manuella order-picking-system, pick-by-voice och pick-by-light till helautomatisk robotplockning.

Har du några frågor?