Stage ETX 515a

Automatiserad smalgångstruck (AGV)

  • 10000 - 13000 mm
  • 1250 - 1500 kg
  • Flexibel automatisering grundad på innovativ teknik
  • Olika driftsätt
  • Optimal även för användning dygnet runt
  • Kurvtagningsförmåga
  • Optimal staplings- och plockningskapacitet

ETX 515a

Våra flexibla och innovativa AGVer ETX 515a uppvisar högsta flexibilitet vid automatiserad drift. Bastrucken är den väl beprövade "Man-Down" smalgångstrucken ETX som innebär innovativ teknik samt maximal effektivitet och flexibilitet.Ytterligare komponenter som automatisk styrsystemdator, finpositioneringssystem, kurvstyrning samt centrerings- och konturkontroll möjliggör full automatisering. Den tillförlitliga induktiva styrtekniken som bastrucken har, gör det säkert att köra överallt på lagret. Även vid automatiserad drift.

Funktioner

Har du några frågor?