040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
IFOY_2017_FleetRadar
05/10/2017

Indoor Positioning vinner IFOY Award

Jungheinrichs truckpositioneringssystem Indoor Positioning ger en effektiv överblick över var i lagret truckarna befinner sig. Detta ökar både lagersäkerheten och produktiviteten. I samband med IFOY-vinsten lanseras FleetRadar som nytt produktnamn.

Under tisdagen hölls årets upplaga av IFOY Awards. Jungheinrich tilldelades priset i kategorin för speciallösningar för sitt truckpositioneringssystem Indoor Positioning, som prisades för sin innovativitet och kundnytta. Indoor Positioning är en digital positioneringslösning som lokaliserar var i lagret materialhanteringsutrustning befinner sig. Genom att analysera rörelsedata kan kunder styra sin utrustning effektivare, vilket sänker driftkostnaderna samtidigt som lagersäkerheten ökar. Systemet skapar platsbaserade rapporter och analyser kring truckflottan, som kunden kan ta del av både i realtid och i efterhand, via en webbportal. Positioneringslösningen är enkel att installera då den fysiska delen av systemet består av specialkomponenter, som placeras i truckarna, och Bluetoothsändare, vilka truckkomponenterna kommunicerar med, som placeras runt om i lagerutrymmet. På det viset kan systemet följa utrustningens rörelser och kontinuerligt beräkna var i lagret den befinner sig.

Nytt produktnamn: FleetRadar
I samarbete med tyska Fraunhoferinstitutet har Jungheinrich omarbetat ett positioneringssystem för inomhusapplikationer, framtaget för att användas inom försäljningssektorn, till att passa för användning inom industrin. Efter en framgångsrik lansering gavs Indoor Positioning en mängd nya funktioner och egenskaper, samt ett nytt namn: Jungheinrich FleetRadar. FleetRadar erbjuder fyra moduler: TruckFinder, ZoneGuard, SpeedZoning och RouteOptimizer, som på olika sätt hjälper kunden att optimera sina lagerprocesser. TruckFinder visar flottans position i lagret i realtid, medan ZoneGuard låter kunden begränsa området i lagret där truckarna får lov att användas. Så fort en truck kör ut ur detta område skickas ett varningsmeddelande till truckansvarig. Med SpeedZoning kan kunden skapa områden i lagret där truckföraren får varningsmeddelanden kring bland annat drifthastighet och inkorrekt parkering av trucken. RouteOptimizer analyserar flottans rörelsemönster och skapar värmekartor över de rutter som används mest.

Om IFOY
Sedan år 2013 har International Forklift Truck of the Year (IFOY) Awards delats ut till de mest effektiva och innovativa lösningarna inom intralogistik. Idag är det förknippat med stor teknisk expertis och anses vara det ledande priset inom området. Vinnarna utses utifrån resultat av ett antal tester av funktion och innovation, av en jury bestående av ledande branschjournalister. Priset sponsras av den tyska branschorganisationen VDMAs avdelning för materialhantering och intralogistik, samt stöds av Tysklands ekonomi- och energidepartement.

Har du några frågor?