040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Device & Process Management Header

Behandling av personuppgifter i Jungheinrich | Digitala Produkter

Nedan hittar du information om behandling av personuppgifter i enlighet med Jungheinrich personuppgiftsbiträdesavtal för Jungheinrich Digitala Produkter.


Jungheinrich-gruppen erbjuder digitala produkter för moderna industritruckar och andra intralogistiksystem samt materialhanteringsteknik. Vid användning av Digitala Jungheinrich-produkter behandlas normalt icke-personliga maskindata och personuppgifter. Om personuppgifter behandlas av Jungheinrich för kundens räkning, har Jungheinrich och kunden slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal för digitala Jungheinrich-produkter.

De digitala produkterna från Jungheinrich anpassas och uppdateras regelbundet till nya tekniska och juridiska krav. Detta kan leda till ändringar av kategorierna av personuppgifter och kategorierna av registrerade som behandlas i de enskilda digitala produkterna.

På denna sida hittar du den aktuella översikten över de kategorier av personuppgifter som behandlas (punkt 1) och kategorier av registrerade (punkt 2).
 

1. Kategorier av personuppgifter

Kategorier av Personuppgifter

Jungheinrich FMS

Fleet Enterprise

ISM

Online

Bas

Finans

Access

Total

Grundläggande personlig information

x

x

x

x

x

x

Kommunikationsdata

x

x

x

x

x

x

Logg-data

x

x

x

x

x

x

Användardata för fordon

x

x

x

x

Fordonsdata

x

x

x

x

Geolokalisering

x

Medicinska data

x    

x


2. Kategorier av registrerade

Kategorier av Registrerade

Jungheinrich FMS

Fleet Enterprise

ISM

Online

Bas

Finans

Access

Total

Användare

x

x

x

x

x

x

Förare

x

x

x

x

Undertecknare av servicerapporter

x

x

x

x

x

Tekniker / Servicepersonal

x

Har du några frågor?