040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Talokaivo Headerbild
ETT STÄLLAGESYSTEM SOM ÄR BÅDE KOMPAKT OCH MOBILT

Ett nytt, modernt lager för Talokaivo Oy

Tillsammans med våra experter installerade vi ett mobilt pallställssystem för Talokaivo Oy enligt deras önskemål i nya lokaler. Allt för att underlätta lagring av råvaror och slutprodukter.

Utmaningar

 • Att kunna använda utrymmet effektivt, både när det gäller produktion och lagring
 • Montering av material på en så liten yta som möjligt
 • Utnyttja utrymmets höjd såväl som golvytan
 • Att hitta en säker och enkel lösning

Lösningar

 • Ett mobilt ställagesystem för lagring av råvaror och slutprodukter
 • Ett mobilt ställagesystem, som snabbt och enkelt kan manövreras från två sidor
 • En lösning med två statiska ställage, varav ett är ett dubbelställage, som även kan manövreras från ett öppet utrymme
 • En enda lagergång ger den mest effektiva lagringen per kubikmeter

Framgångar för kunden

 • Utrymmet som tas upp av lagring av produkter minimeras – mer utrymme för produktionslinjerna
 • Antalet pallfack i jämförelse med en vanlig ställagelösning
 • Lättheten och säkerheten vid användning av de mobila pallställen


Talokaivo Oy – lösningar i korthet

Vill du också utnyttja kapaciteten i ditt lager till fullo?

Ordna då en konsultation idag med våra experter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Försäljning

Kontakta oss

Ytterligare referenser

Har du några frågor?