040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Keller&Kalmbach
Ökad lagerkapacitet och effektivare orderplock

Expansion av Keller & Kalmbach centrallager

Keller & Kalmbach är en av de ledande leverantörerna i hantering av C-parts. Med 800 anställda och en omsättning på 270 miljoner euro år 2016, är detta en dubblering gentemot år 2009 då den första delen av byggnationen var klar.

Stor komplexitet vid planering och montering

Företagets fokus på hantering av C-parts för sina kunder i industribranschen ställer höga krav på intralogistiken. Målet är att leverera godset i precis rätt tid, rätt plats och i rätt antal. För att hantera detta behövs ett nytt modernt distributionscenter.

Vi fokuserade på en ny och mer rationell varuplocks strategi under den första fasen av byggnationen. Ett annat fokus vi tog hänsyn till var den ergonomiska designen av arbetsstationerna som skulle utföra plock av varor samt att säkerställa att det hela hanterades effektivt.

Första fasen av byggnationen var uppenbar framgång som spelade en stor roll i tillväxten av företaget. Efter fem år var det nödvändigt att expandera, men utan att störa den dagliga verksamheten. I den här instansen utökade vi det automatiska pallställslagret, småplockslagret samt en uppgradering av transportbanden. En separat hall för gods till person och en robot som packade varor på pall upprättades för varuplock. Vi var ansvariga för planering, projektledning och implementering över allt intralogistiskt.

Dr. Ingomar Schubert
Ansvarig för Supply Chain Management

“Idrifttagningen som skedde steg för steg var inte tänkt från början. Men det möjliggjorde att använda delar av lagret innan det var helt färdigställt.”

Nytt centrallager med flexibel användning

Vid den första delen av bygget delade vi upp lagret i fyra sektioner som skulle vara lätta att expandera i framtiden. Vår WMS används för att kontrollera dessa sektioner samt den komplexa varuplocks process som pågår. En hög flexibilitet uppnås genom transportband som använder sig av gods till person principen.

Vi utökade höglagret med totalt fem nya gångar i den andra delen av byggnationen och i början av 2016 så utökades smådelslagret med totalt sex nya gångar. Samtidigt som denna expansion, så fördubblades materialhanteringen och varuplockningen. Mjukvara kalkylerar mönstret för pallroboten och berättar för WMS systemet i vilken ordning lådorna skall bli plockade. Roboten säkerställer ett flexibelt varuplock och kan hantera större order utan problem.

Mjuk övergång

“Idrifttagningen som skedde steg för steg var inte tänkt från början. Men det möjliggjorde att använda delar av lagret innan det var helt färdigställt.” Vi var imponerande över Junheinrichs partnerskap som grundrar sig i tillit till varandra över hela projektet. Vi höll tidschemat och hamnade till och med under den förslagna budgeten. Vi kommer gladeligen att samarbeta med Jungheinrich vid framtida expansioner, säger Dr. Ingomar Schubert, Head of Supply Chain Management vid Keller & Kalmbach.

Andra har även läst:

Har du några frågor?