040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Henkel
Flexibel lagerlösning

Henkel valde Jungheinrich WMS

Henkel, tvättmedelsproducenten med kända varumärken som Persil, Schwarzkopf och Pritt, är marknadsledande i Ryssland. Ett effektivt distributionscenter har byggts under vintriga förhållanden i Perm, Ryssland. Med kortare leveransvägar får företaget nu en ökad hållbarhet.

Lagret och produktionen vid Henkel i Ryssland är i drift dygnet runt, sju dagar i veckan. För att optimera logistikprocessen byggdes ett höglager med plats för cirka 20 000 pallar i Perm, Ryssland. På grund av sin fysiska närhet till produktionsområdet och förbättrad effektivitet av leveransvägar minskar lösningen också koldioxidutsläppen. En av de svåraste utmaningarna under projektet var vädret under den ryska vintern och projektet krävde en mycket exakt planering för att säkerställa fullständig efterlevnad av alla tidsfrister.

Alexey Shilo
Logistikchef vid Henkel Russia Laundry & Home Care

”Utmärkt projektledning och kreativa lösningar, oavsett hur krävande uppgiften är, är kännetecknande för samarbetet med Jungheinrich."

Jungheinrich inhouse WMS

Kärnan i logistikcentret på 12 500 kvadratmeter lagret med en kapacitet på nästan 20 000 pallar, en lagringshöjd på 26 meter och 10 nivåer. För att säkerställa produktion och lagring dygnet runt implementerades vårt WMS-system för lagerhantering. Den hanterar både manuell och automatisk verksamhet i lagret. Detta medförde att både dynamisk hantering av plockningsstationen och en påfyllningsprocess anpassad så nära kundens krav som möjligt kunde genomföras. Tack vare optimeringen av logistikprocesserna har leveransvägarna förkortats med flera hundra tusen kilometer och koldioxidutsläppen har minskat med 366 ton per år.

Kreativa lösningar på en svår uppgift

"Ett viktigt urvalskriterium för oss var att vår partner ska vara så flexibel som möjligt för att kunna uppfylla Henkels höga krav. Det gäller att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna och respektera snäva projektfrister. Dessutom måste de finansiella gränserna hållas", säger Alexey Shilo, chef för logistik för Henkel i Perm. Han fortsätter: "Jungheinrich är ett starkt team som arbetar under svåra och till och med extrema förhållanden. Utmärkt projektledning, samordning av projektet som helhet, strikt överensstämmelse med projektets deadlines men även kreativa lösningar för även de svåraste uppdragen är min erfarenhet av samarbetet med Jungheinrich."

Har du några frågor?