040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Eppendorf
Tydlig struktur med warehouseNAVIGATION

Modern produktionsanläggning med effektiva processer och fokus på kärnkompetenserna.

Den moderna produktionsanläggningen för Eppendorf Zentrifugen i Leipzig ökar produktiviteten på lagret och eliminerar onödiga materialsökningar.

Med den nya fabriken i Leipzig, har företaget Eppendorfer Zentrifugen GmbH skapat en modern produktionsanläggning med effektiva processer och focus på kärnkompetenserna. Eppendorfer Zentrifugen GmbH är ett life science företag som utvecklar och tillverkar systemlösningar för laboratorier över hela världen.

Slut på onödiga materialsökningar

En modern produktionsanläggning på 5 340 m2 och en logistikyta på 2 200 m2 konstruerades och byggdes för företaget i Leipzig. Tack vare denna har Eppendorfer Zentrifugen kunnat implementera effektiva processer och därmed fokusera på sina viktiga kärnkompetenser: CNC teknik, slutmontering och nerkylningstekniker.

Intralogistiska lösningar från Jungheinrich har gjort det möjligt för kunden att central styra och kontrollera alla processer från inkommande material till lagring av komponenter.

I höglagret, med 4 200 pallplatser och 15,5 meter höjd, liksom smådelslagret med 5 848 förvaringsplatser arbetar även en skjutstativtruck och en smalgångstruck.

André Hofmann
Logistikansvarig

“Jungheinrich lösning för vår intralogistik har ökat lönsamheten och processäkerheten på vårt lager. Onödiga sökturer är något vi nu slipper helt.“

Markant ökning av processäkerheten 

Jungheinrich WMS (warehouse management system) tillsammans med vårt Logistics Interface och support systemet WarehouseNAVIGATION har ökat kostnadseffektiviteten och processäkerheten på lagret. Genom att optimera sökvägen till den rätta lagerpostionen kan man spara enormt mycket tid och slippa alla onödiga materialsökningar.

Transpostprocessen, som sker I två steg, hanteras helt och hållet av Jungheinrich WMS-system. Inkommande varor scannas och registreras direkt vid ankomst och transporteras sedan till ett transferområde med skjutstativtruck. På detta sätt hanteras lagringsutrymmena i smalgångslagret genom exakt lokalisering och med en semi-automatisk lösning: warehouseNAVIGATION. 

Högstaplaren navigerar med hjälp av transponders i golvet som anger dess exakta position. Genom en terminal för radiodata överförs sedan dess nästa anhalt på lagret.

Transparenta processer tack vare strikt organisation av strukturen

Jungheinrich WMS har en ordnad struktur som samspelar med warehouseNAVIGATION för att uppnå maximal lönsamhet, tillförlitliga processer och mer transparens. Tillsammans möjliggör en sammanslagning av varorflöden.

Resultatet är avsevärda besparingar i tid eftersom man nu tagit bort de onödiga materialsökningarna. Och eftersom tid betyder pengar är Eppendorfer Zentrifugen GmbH mycket nöjda med sin investering .

Andra har även läst:

Har du några frågor?