040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Arla Foods
Kompaktlager med UPC-skyttlar

Arla Foods bygger kompaktlager

Arla Foods är en av världens största mejeriföretag, med ett brett sortiment av mjölk, ostar, yoghurt, smör och margarin. Logistikprocesserna i det danska lagret i Holstebro optimerades för bästa möjliga platsutnyttjande. 

Effektivare lagring av större säckar

Bara mjölkproteinpulver lagras i det drygt 10 000 kvadratmeter stora lagret hos Arla Foods i Holstebro i Danmark. Produktionen sker i mjölkanläggningen som Arla har några kilometer längre bort. “Vi levererar mjölkproteinpulver till i princip hela jordklotet, förutom Australien, Nya Zealand och Afrika”, berättar Jens Korbo, lagerchef på Arla i Holstebro.
Fram till mitten av 2012, hade mjölkproteinpulvret packat i olika stora säckar lagrats antingen i blocklagret eller i djupstaplingsställage ställage. De stora säckarna på 500 kg upptog drygt 35 procent av hela lagret – så det behövdes effektivare processer.

Jens Korbo
Lagerchef på Arla

“Det är en utmärkt lösning som Jungheinrich har lyckats göra åt oss här!“

Kompaktlagersystem med skyttlar sparar utrymme 

Den föreslagna lösningen specifikt för lagring av säckarna på 500 kg blev ett kompaktlagersystem med pallskytteln Jungheinrich UPC (Under Pallet Carrier). Potentialen hos ett konventionellt kompaktlager - spar utrymme genom att slippa arbetsgångar – expanderas ytterligare med användandet av pallskyttlar. Det ger högre fyllnadsgrad, högre produktivitet och ännu bättre platsutnyttjande.
Systemet var utformat så att varje kanal kan ta exakt 13 pallar. Två kanaler ovanpå varandra motsvarar exakt en lastbilslast. Därtill används en bastruck (elektrisk motviktstruck, EFG 218) och en skyttel (UPC, Under Pallet Carrier). UPCn sköter de repetitiva, monotona uppgifterna att hämta och lämna pallar i samma kanal.
UPCn placeras på truckgafflarna och används i pallkanalen under lagring. Den rör sig oberoende av pallen och transporterar godset utan att fysiskt vara kopplad till trucken. I detta fall kan skytteln oberoende kontrollera alla transport- och lyftrörelser genom användandet av sensorer, för undvikande av kollisioner. Under tiden kan truckföraren hämta en annan pall, positionera den vid kanalens start och påbörja nästa inlagring.

Effektivt samarbete

Lagertruckar är del av vår helhetslösning. Flera ERE 225 låglyftare sköter lastning och lossning från lastbilarna såväl som att transportera gods till kompaktlagringssystemet. Med sin fasta åkplattform, kan de nå hastigheter på över 12 kilometer i timmen. Det gör att gods kan transporteras extremt effektivt.
Den elektriska motviktstrucken EFG 218 agerar som bastruck för UPC-skytteln och transporterar gods från kompaktlagringsystemet till utgående gods. Den ergonomiskt utformade trucken ger avslappnat, icke uttröttande arbete. Jens Korbo understryker vikten av detta: “När våra truckförare känner sig både säkra och bekväma på trucken så ökar effektiviteten vid alla våra processer!”
“Arbetet har blivit mycket effektivare här sedan införandet av UPC-systemet!” bekräftar lagerarbetaren Elo Kristensen. Jens Korbo tillägger: “Ja, arbetet utförs snabbt och effektivt här. Dessutom ger hela systemet oss stor flexibilitet! Vad Jungheinrich har åstadkommit här för oss är en utmärkt lösning!“ 

Kontakta oss idag så skräddarsyr vi en lösning för ditt lager!

Kontakta oss

Kontakta oss

Digitalisering & Automation

Kontakta oss

Andra har även läst:

Har du några frågor?