Content Hyllplan Teaserbild

Statisk smådelslagring

Smådelar och plockvaror kan lagras på olika sätt, beroende på de enskilda förhållandena. Vi erbjuder dig ett passande lösning för just dina behov.

Med våra hyllställ för smådelslagring får du optimal åtkomst till varje enskild vara. De kan användas universellt för alla industrier. Både för smådelar och för bulkvaror. Med och utan pallboxar.

Hyllställ

Lagringen sker på hyllplan av stål eller trä i flera nivåer. Hyllställen för smådelar är lämpliga både för manuell och automatisk drift.

Högsta prestanda i det automatiska smådelslagret

Korta åtkomsttider, optimalt platsutnyttjande och hög arbetskapacitet – fördelarna med vårt automatiska smådelslager är uppenbara. In- och utlastningen av varor sker helt automatiskt.

Har du några frågor?