Stage Mer plats smalgång

Pallställ smalgångslager

  • Smalare gångbredd ger effektivt platsutnyttjande
  • Direkt åtkomst till alla artiklar
  • Flexibla balkar ger stor anpassningsförmåga
  • Enkel konstruktion med få komponenter
  • Plockning även på höga höjder

Pallställ smalgångslager

Ställage för smalgång är jättarna bland hyllställen. De är särskilt lämpliga för stora mängder enskilda artiklar, huvudsakligen på lastpall. Dessa system passar utmärkt i situationer där du vill uppnå hög arbetskapacitet på liten golvyta. De har samma egenskaper som det konventionella ställaget (t.ex. direktåtkomst till eller flexibel placering av hyllställen) men behöver mindre plats och möjliggör extrema lyfthöjder. Kännetecknande för dessa system är den smala gångbredden. Pallställens lätta justerbarhet och förvaringen med dubbelt djup (tillval) möjliggör ett ännu effektivare platsutnyttjande. För betjäningen används sken- eller induktivstyrda halv- eller helautomatiska smalgångstruckar eller staplingskranar.

Funktioner

Relaterade produkter

Har du några frågor?