040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Ställage
  • Kan utökas efter behov
  • Snabb anpassning till ändrat sortiment
  • Direktåtkomst till alla varor
  • Mobil lösning ger ännu mer utrymme
  • Även lämplig för användning utomhus

Grenställ | Ställage

Om du måste lagra stänger, rör eller skivor vill du ha snabb och okomplicerad åtkomst. Därför finns det särskilda grenställ. De består av hyllställ och utfällda armar som kan lagra långt gods i alla viktklasser och längder på ett säkert sätt. Armstopp finns som tillval och säkrar godset ytterligare. Varje hyllställ är utrustat med flera armar där antal och avstånd anpassas efter godsets vikt. Möjligheten att utöka efter behov gör lagret flexibelt. Vill du förvara både gods av olika längd och lastpallar i samma hyllställ? Då är det optimalt med utskjutande hyllarmar kombinerat med galler- eller hyllplan. Det kan även utformas som mobilt ställage vilket skapar ytterligare utrymme.

Funktioner

Relaterade produkter

Har du några frågor?