040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
PI_05_2019_FPK_zoneCONTROL
02/19/2019

Högre säkerhet för förare, truckar och lager

• Assistanssystem som förebygger olyckor
• Intelligent hantering av farliga områden genom zoneCONTROL
• Assistanssystemet addedVIEW ger utmärkt sikt runt trucken genom digitalkameror

Allt större komplexitet inom lagerprocesser ökar risken för olyckor. Jungheinrich vill hjälpa till att minska antalet olyckor inom intralogistik och sätter alltid säkerhetsfrågor i främsta rummet. Assistanssystem kan hjälpa till att identifiera kritiska situationer i förväg och minimera risken för olyckor. Med zoneCONTROL och addedVIEW erbjuder Jungheinrich två assistanssystem som både ökar säkerheten och effektiviserar driften av lagret.

zoneCONTROL
Assistanssystemet zoneCONTROL består av en stationär och en mobil komponent på trucken, inklusive en display och en modul för förarna. Förutom varning för truckar och personer i trafikerade områden är det också möjligt att reglera trafikförbindelser så att maxhastigheten automatiskt sänks till kryphastighet när det är många truckar i samma område.

Samma komponent kan också anslutas till en styrmodul så att endast auktoriserade truckar får tillträde till vissa lagerhallar. Truckföraren får ett meddelande på truckens display. Truckens hastighet kan också automatiskt ändras till kryphastighet. Dessutom kan trafikljus eller varningsljus anslutas till komponenten för att ge information till omgivningen.


Assistanssystemet zoneCONTROL kan anpassas flexibelt till lagrets specifika behov och är mycket skalbart. Systemet kan användas för befintliga truckar, även för en mixad truckflotta av blandade fabrikat. Alla funktioner i zoneCONTROL kan täckas med samma komponenter. Det gör det möjligt att enkelt anpassa det till förändringar på lagret eller en expansion av truckflottan. Med hjälp av zoneCONTROL uppnås situationsspecifika och precisa förbättringar av lagersäkerheten just där det behövs som mest – som vid högtrafikerade korsningar - utan att påverka effektiviteten.

addedVIEW
Assistanssystemet addedVIEW är ett digitalt kamerasystem som ger föraren ännu bättre sikt runt om trucken. Lämpligt särskilt för motviktstruckar. Digitalkameran passar särskilt bra vid svåra ljusförhållanden genom att dynamiskt justera exponeringsparametrarna. Överdriven överexponerad eller underexponerad bildreproduktion, till exempel i ljusskillnader mellan lagrets yttre och inre områden, undviks därigenom och föraren får alltid en tydlig bild av sin omgivning. Föraren kan med hjälp av kameran se sin truck ur fågelperspektiv. Med addedVIEW kan föraren navigera snabbt och säkert, även i trånga miljöer och situationer med mycket intern trafik.

Har du några frågor?