040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
ERC216i_[MAM-53273]
02/03/2020

Hel truckserie staplare med integrerat litiumjonbatteri

Särskilt kompakta och smidiga genom nytt batterikoncept av litiumjonteknik

De kortaste staplarna på marknaden

Högre restlastkapacitet på minst 100 kg

Under 2019 presenterade Jungheinrich den kompakta staplaren ERC 216zi som har ett integrerat litiumjonbatteri. Nu presenterar Jungheinrich en omfattande utökning av ERCi-familjen. De ytterligare truckvarianterna gör att kunderna hos Jungheinrich kan välja litiumjondrivna staplare med kapacitet på 1.4 ton och 1.6 ton, med dubbla eller trippla master samt med eller utan intiallyft. Bredspårsversioner finns också.


Det nya batterikonceptet av litiumjonteknik gör staplarna i den nya ERCi-serien särskilt kompakta och lättmanövrerade. Istället för att som förr ha batteritråget bakom masten, kan energilagringsenheten istället vara placerad centralt i trucken. Med L2 dimension på bara 1 239 mm, blir dessa litiumjondrivna staplare minst 170 mm kortare än jämförbara truckar och överlägset de mest kompakta staplarna på marknaden.


Maximal prestanda

Det kompakta litiumjonbatteriet möjliggör en helt ny truckgeometri. Jungheinrich har därmed markant lyckats förbättra smidigheten och lättrörligheten för staplare. Med kompaktheten sätter de litiumjondrivna staplarna i nya ERCi-serien nya standarder för manövrerbarhet. En ny typ av mast som använder samma profiler som Jungheinrich's motviktstruckar, har staplarna även högre restlastkapacitet på minst 100 kg. Det nya mastdämpning systemet säkerställer också mjuka mastövergångar vid nedsänkning.


Högre komfort för truckföraren

Vid utvecklandet av ERCi-familjen lade Jungheinrich särskild vikt vid ergonomin för föraren. En fast ståplattform ger föraren stöd och komfort. Det är en viktig fördel för föraren, särskilt under längre arbetspass. Alla knappar och reglage är placerade så att de är lätta att komma åt, överblicka och förstå. Den redesignade elektriska styrenheten smartPILOT ger exakt och enkel styrning med bara ena handen. En 4-tumsdisplay i jämnhöjd med instrumentskyddet ger en tydlig överblick. Smart utformade förvaringsutrymmen ger föraren möjlighet att anpassa trucken som arbetsplats till sina saker.


Skydd från alla sidor

Staplarna sätter också standarder för säkerhet. Skyddstaket är klassat enligt DIN ISO 6055 och skyddar mot fallande objekt. Den fasta ståplattformen  med fasta sidoskydd ger föraren optimalt skydd från tre sidor. Assistanssystemet operationCONTROL används för att förhindra att restlastkapaciteten överskrids. Optiska, akustiska och taktila varningar så som vibration av styrarmen talar om för truckföraren ifall den tillåtna restlastkapaciteten har överskridits. Assistanssystemet positionCONTROL ger snabb och enkel stapling vid fördefinierade höjder. Det gör att även oerfarna medarbetare kan lagra och hämta saker snabbt och säkert.


Bredspårsversion för specialgods

Bredspårsversionen i ERCi-familjen heter ERCbi. Staplarna är särskilt utformade för hantering av specialgods, tvärpallar eller slutna pallar som används framför allt i England och USA. Hjularmarna är förlängda i sidled, så att gaffeln kan sänkas fritt till marken för att komma in under lasten, som vanligen är fallet med fribärande truckar.

Har du några frågor?