040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Karriär
03/19/2020

Corona-viruset: Åtgärder som vidtas för att skydda anställda och kunder

Jungheinrich vidtar åtgärder för att skydda personal och kunder.

19Mars 2020

Kommer produktion eller leveranser att bli försenade, som det ser ut i dag? 

Vårt primära mål är att minimera de negativa konsekvenserna av dagens situation för våra kunder. Därför diskuteras och omvärderas utvecklingen dagligen i vår särskilda beredskapsgrupp, utsedd att säkra leveranskedjorna. Därmed är vi redo att agera snabbt allteftersom utvecklingen framskrider. 

All produktion inom Jungheinrich är i drift i dagens läge och åtskilliga säkerhetsåtgärder är tagna för att säkra att vi fortsätter hålla vår tillverkning rullande. 

Emellertid gör de strikta restriktionerna vid gränserna världen över att det kan uppstå förseningar i leveranser till våra tillverkningsenheter liksom i leveranserna av våra truckar och komponenter. Vi arbetar för fullt med att minimera dessa effekter och vi söker ständigt nya lösningar till utmaningarna.

Kunder som berörs kommer att kontaktas direkt. Om du har frågor om dina leveranser så kan du kontakta din lokala säljare direkt, eller kundkontakt@jungheinrich.se


Vilka skyddsåtgärder har vidtagits initialt?

Jungheinrich har vidtagit ett stort antal åtgärder för att skydda våra anställda och våra samarbetspartners. Det är viktiga insatser med syfte att skydda driften av företaget. Genom upprättandet av en central kriskommitté liksom lokala kriskommittéer: kommittéer på fabrikerna, försäljningsenheterna och på varje lands huvudkontor,  säkrar vi en snabb kommunikationskedja och omedelbart genomförande av våra riktlinjer - världen över. 

Hygienåtgärder (i överensstämmelse med WHO:s riktlinjer) har skärpts världen över och vi förser våra enheter med ständigt uppdaterad information om åtgärder för att stoppa infektionsspridning. Detta inkluderar strikt hygien och riktlinjer för all hantering och sociala kontakter, ett globalt reseförbud för anställda och en stark reducering av antalet möten och konferenser. När det är möjligt ska alla våra anställda undvika personliga möten. Vi ber här om er förståelse. 


Kommer kundmöten att fortsätta hållas?

När det gäller service handlar mycket om förtroende. Vi vill behålla våra kunders tillit även i dessa svåra tider och under dessa speciella förutsättningar. 

Vi försäkrar våra kunder att vi följer alla rekommendationer som utlysts av myndigheterna, för att minimera sociala kontakter. Vi tar vårt ansvar för att skapa en ansvarstagande och riskmedveten hantering av situationen. Vår största kontaktyta är den med våra kunder - det är de dagliga mötena som gör att vi kan driva företaget.

Vi fortsätter vårt arbete på fältet för att säkerställa våra kunders drift som vanligt. Vi respekterar våra kunders önskemål om de har restriktioner för tillträde osv. Önskar man senarelägga service så planerar vi om det på bästa sätt.

Våra servicetekniker fortsätter även att finnas tillgängliga med kort varsel vid behov av akuta åtgärder. Detta gäller särskilt för att upprätthålla viktiga leveranskedjor inom livsmedels- och läkemedelsindustrier, sjukvård m.m. Vi förutsätter att våra kunder vidtar liknande steg för att skydda sina anställda.

Vi på Jungheinrich är väl förberedda för de scenarier som kan uppkomma och vi kommer att agera snabbt på nya förutsättningar allteftersom de uppkommer. 

Har du några frågor?