040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Stage Hydrauloljebyte
gammalt blir till nytt

Begagnade truckar

Gammalt blir till nytt: Att renovera våra begagnade truckar till JUNGSTARS gör att vi kan minska energiförbrukningen och råmaterialet- samtidigt som vi uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Vi har ett renoveringscentra i Dresden men även i Arlöv, i anslutning till vårt svenska huvudkontor.

Begagnade truckar - en investering i framtiden

Genom att renovera våra begagnade truckar till JUNGSTARS kan vi förlänga våra truckars livscykel. Den resursbesparande renoveringen av komponenter innebär att vi inte behöver använda nya delar och kan avsevärt minska förbrukningen av energi och råvaror. Rent konkret ger renovering av begagnade truckar 80% besparing av koldioxidutsläpp jämfört med ny produktion.

Kvalitetsstandard med 5-stjäreprincipen

Varje enskild begagnad truck renoveras enligt våra 5-stjärniga kvalitetsstandarder i vårt renoveringscenter som är särskilt inrättat för detta ändamål. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att gällande säkerhetsstandarder uppfylls och att alla tekniska komponenter testas, revideras och vid behov bytas ut. Ett standardiserat sexstegsförfarande används under renovering och är detsamma för alla våra truckar. Hela processen är föremål för rigorösa kvalitetskontroller.

Så god som ny. Så god som Jungheinrich.
Begagnade truckar

JUNGSTARS är våra begagnade truckar - ledande på begagnatmarknaden.

Läs mer här


Har du några frågor?