Stage Logistikgränssnitt

Logistics Interface

  • Den perfekta förbindelsen mellan truck och Warehouse Management System
  • Modulär konstruktion
  • Enkel integration av olika tekniker i den befintliga programmiljön
  • Inga funktionsändringar krävs för Warehouse Management-systemet
  • Många anslutningsmöjligheter till Warehouse Management-system

Jungheinrich Logistics Interface

Olika tekniker och trucklösningar – så som RFID och lagernavigation – kräver datautbyte med lagerstyrningssystemet (WMS). Oftast "talar" dock dessa inte samma språk. För att ändå kunna möjliggöra en kommunikation måste WMS-systemet anpassas. Med Jungheinrichs logistikgränssnitt behövs sådana anpassningar inte alls eller endast i mycket liten utsträckning. Detta är ett specialutvecklat middleware installerat på truckterminalen som tar hand om kommunikationscentralens uppgifter och ansvarar för översättningen av informationsutbytet. På så sätt är en integrering i befintliga och nya systemomgivningar snabb och enkel – utan funktionsändringar i WMS.

Funktioner

Har du några frågor?